Αμεσο κίνδυνο κατάρρευσης αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας, σύμφωνα με το δήμαρχοΑμεσο κίνδυνο κατάρρευσης αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας σύμφωνα με εισήγηση του προέδρου της και δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, με την οποία ζητά την οικονομική ενίσχυσή της από το δήμο με το ποσό των 201.606,67 ευρώ.

Το Διοικητικό της Συμβούλιο πήρε ομόφωνη απόφαση για αίτημα βοήθειας από το Δήμο Τριφυλίας, το οποίο συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς από τη μείζονα μειοψηφία ψήφισε κατά ο Γιάννης Μερκούρης.
Οσον αφορά τη σχετική απόφαση που έχει παρθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑΤ, στην εισήγησή του ο κ. Λεβεντάκης μεταξύ άλλων επισήμανε ότι:
«Η υγειονομική κρίση που ξέσπασε στην χώρα μας δοκίμασε τις αντοχές και την ανθεκτικότητα όλων των δημοσίων και δημοτικών συστημάτων μεταξύ των οποίων και της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ). Κατά γενική ομολογία η ΔΕΥΑΤ ανταποκρίθηκε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε η πανδημία και κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, την υδροδότηση των πολιτών σύμφωνα με τις οδηγίες του
υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και την προστασία του προσωπικού της και των καταναλωτών. Ωστόσο, επλήγησε από τη μεγάλη μείωση της εισπραξιμότητάα της η οποία σε συνδυασμό με το υψηλό ενεργειακό της κόστος έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κατάρρευσης.
Με στόχο να διαφυλαχθεί η λειτουργία της ΔΕΥΑΤ ώστε να συνεχίσει να παρέχει αδιάλειπτα καθαρό και υγιεινό νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης στους πολίτες, να προστατεύει το περιβάλλον και να αποτελεί μοχλό και ισχυρό συντελεστή ανάπτυξης, αφού η ΔΕΥΑΤ στο άμεσο μέλλον καλείται να υλοποιήσει βασικά έργα υποδομών στη ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, η ΔΕΥΑΤ ζητά από το Δήμο Τριφυλίας να εγκύψει άμεσα στην οικονομική δυσχέρεια που έχει προκύψει (στη μη εισπραξιμότητά της και το υψηλό ενεργειακό της κόστος) ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας της προς όφελος της κοινωνίας του δήμου μας.
Παρά το ότι η ΔΕΥΑ Τριφυλίας προέτρεψε τους καταναλωτές να πληρώνουν με όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργήθηκε κλίμα αναστολής πληρωμών από τους πολίτες. Η αδυναμία της ΔΕΥΑ Τριφυλίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών αποτυπώνεται επίσης και στα ταμειακά διαθέσιμά της, τα οποία κατά την 5η Μαΐου 2020 έχουν τα εξής υπόλοιπα: Τράπεζα Eurobank 3.516,54 ευρώ, Εθνική Τράπεζα 140,48 ευρώ, Λογαριασμός Μισθοδοσίας Τράπεζα Πειραιώς 139.568,58 ευρώ. Λογαριασμός Δίας Τράπεζα Πειραιώς 20.452,42 ευρώ. Τράπεζα Πειραιώς 4.212,09 ευρώ».
Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε στις τρέχουσες δαπάνες σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι οι διάφορες βλάβες – συντηρήσεις που προκύπτουν στη ΔΕΥΑΤ αποκαθίστανται με προμήθειες αναλώσιμων υλικών και καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες της. Το συνολικό ποσό που προκύπτει για τις προμήθειες αυτές είναι της τάξεως των 105.206,63 ευρώ με ΦΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΤ έχει καταστεί μη λειτουργική καθώς δεν υπάρχουν στη διάθεσή της αναλώσιμα υλικά και οι αποκαταστάσεις των βλαβών δε δύνανται να υλοποιηθούν.
Οι έκτακτες αναθέσεις (για την αποκατάσταση βλαβών σε αντλιοστάσια και
γεωτρήσεις) από το μήνα Απρίλιο έως και σήμερα είναι της τάξεως των 23.210,52 ευρώ.
Σχετικά με τις δαπάνες για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΥΑΤ, για το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο ανήλθαν στο ποσό της τάξεως των 46.535,52 ευρώ. Επιπρόσθετα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα περσινά επίσημα στοιχεία από την οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ ανέρχεται στα. 26.654 ευρώ.
Η αναπληρώτρια του γενικού διευθυντή Τάνια Ψιλογαλάνη σημειώσε ότι «η εισήγηση του δημάρχου και προέδρου της ΔΕΥΑΤ με βρίσκει σύμφωνη και θεωρώ ότι η οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΤ κρίνεται άκρως απαραίτητη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει οικονομικά η επιχείρηση και να είναι βιώσιμη. Η αποπληρωμή της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης των 201.606,67 ευρώ από τη ΔΕΥΑΤ προς το Δήμο Τριφυλίας θα πραγματοποιηθεί σε 72 μηνιαίες ισόποσες δόσεις (άτοκες – χωρίς προσαυξήσεις, με παράλληλη εκχώρηση του ποσού αυτού από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΔΕΥΑΤ τα οποία μπορεί να δεσμεύει ο Δήμος Τριφυλίας της τελευταία ημέρα κάθε μήνα σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί η μηνιαία δόση από την ΔΕΥΑΤ. Η προθεσμία αποπληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης από τη ΔΕΥΑΤ προς το Δήμο Τριφυλίας ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα».
Σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Μερκούρης που ψήφισε κατά μεταξύ άλλων τόνισε:
«Διατρέχει όλο το σκεπτικό της απόφασης της ΔΕΥΑΤ μια προχειρότητα και μια αγωνία να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για την εξασφάλιση της οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς να προσεγγίζονται με ρεαλισμό οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.
Ως στοιχείο της προχειρότητας θα αναφέρω και την απουσία από τις με περιφορά συνεδριάσεις δύο μελών του Δ.Σ, έμπειρων Δημοτικών Συμβούλων. Γιατί άραγε; Είναι τυχαίο;
Οσον αφορά την ουσία του σκεπτικού της απόφασης και τα επιχειρήματα ενίσχυσης του αιτήματος, δεν νοούνται λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης η προμήθεια των αναλώσιμων υλικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, όπως και η δαπάνη συντήρησης των αντλιοστασίων για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Λειτουργικές δαπάνες είναι αυτές που προσδιορίζονται στις Π.Ν.Π και δεν είναι άλλες από τη μισθοδοσία του προσωπικού (47.000ευρώ μηνιαίως). αναλώσιμα υλικά και υλικά αποκατάστασης βλαβών για το χρόνο, όμως, των περιοριστικών μέτρων. Οι περιορισμοί, ευτυχώς, αίρονται και η κανονικότητα επανέρχεται. Αξίζει να αναφέρω ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο (135.000 ευρώ το μήνα). Ανοίγοντας και η ταμειακή υπηρεσία τα οικονομικά της επιχείρησης θα έχουν καλύτερη εξέλιξη. Δεν συντρέχουν, λοιπόν, λόγοι δανεισμού της ΔΕΥΑΤ, άλλες σκοπιμότητες θέλει να εξυπηρετήσει η ενίσχυση και αυτές είναι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί έξω από μελέτες και προγραμματισμό.
Οι 212.000 ευρώ στο ταμείο της επιχείρησης, σήμερα, είναι αρκετές και ικανές να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες. Δεν συντρέχουν, επομένως, λόγοι να επιβαρύνουμε τη ΔΕΥΑΤ με επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Ας μην ξεχνάμε την οφειλή της στο δήμο».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο