Ανοιχτή και ευέλικτη διαδικασία για την προμήθεια σχολικών μασκών από τους δήμους


Σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των μασκών που θα χορηγηθούν στα σχολεία, αλλά και για τον τρόπο επιλογής των προμηθευτών, διατυπώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση με τη ΠΝΠ (22/08/20) και τη σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, προχωρά στην προμήθεια προστατευτικών μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αναθέτοντας στην Κεντρική Ένωση ή στους Δήμους της χώρας μας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Πρόσκλησης.

Από τη συγκεκριμένη πρόβλεψη ωστόσο, προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα και ευκαιρίες βελτίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, τις οποίες εντόπισε και κατέγραψε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ανταποκρινόμενο στην κρισιμότητα της περίστασης. Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών προκύπτουν ερωτήματα όπως:

  • Τι σημαίνει «καλή ποιότητα βαμβακερού υφάσματος»; Το 100% βαμβακερό; ο συνδυασμός υλικών και με ποια αναλογία; ή αυτό με «αναγεννημένο» νήμα
  • Τι σημαίνει ανθεκτικό και μαλακό λάστιχο; Πρέπει να δοθούν τεχνικά όρια.-Ποια τα χαρακτηριστικά του «ελάσματος» για τη μύτη; μεταλλικό ή πλαστικό; ποιες οι προδιαγραφές αντοχών;
  • Τι σημαίνει «πολύχρωμη με σχέδια»; υπάρχει κάποια σχετική δημόσια «βιβλιοθήκη» ή θα απαιτηθεί η πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων;

Όσον αφορά δε, τη διαγωνιστική διαδικασία. πρόταση του Β.Ε.Α. είναι η χρήση του «Δυναμικού Συστήματος».

Μια ανοιχτής διαδικασίας, στην οποία θα μπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά, όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την οικονομική τους προσφορά και να γίνεται, η αυτόματη αξιολόγησή τους, εντός λίγων ημερών.

Οι Δήμοι, να μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους, με ηλεκτρονικά call off.

Απαιτείται συνεργασία της ΚΕΔΕ με την αρμόδια Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), και την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ Εμπορίου στο ΕΣΗΔΗΣ για την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα προβλέπει: -τον έλεγχο των δικαιολογητικών στη φάση της πληρωμής και την εκ των υστέρων κοινοποίηση και έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,-εναλλακτικές για την δημοσιότητα, είτε ανάρτηση της Πρόσκλησης στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα, ή τη μη δημοσίευση Πρόσκλησης, αλλά με εκ των υστέρων κοινοποίηση των συμβάσεων.

«Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την αμεσότητα της παράδοσης, την ορθή διαχείριση των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου, την ακεραιότητα της διαδικασίας, την άριστη ποιότητα, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή της μικρομεσαίας βιοτεχνίας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α. Παύλος Ραβάνης.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

 

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο