Απάντηση Λιβάνιου σε Βελόπουλο για έργα στην Τριφυλία«Ο Δήμος Τριφυλίας δεν έχει υποβάλει σχετικά δικαιολογητικά χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο προς την αρμόδια υπηρεσία» αναφέρει σε απάντησή του ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος για το έργο κατασκευής συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου.

Ο κ. Βελόπουλος είχε καταθέσει σχετικό ερώτημα στη Βουλή για έργα πνοής στο Δήμο Τριφυλίας τονίζοντας μεταξύ άλλων:

Ακυρώνεται η εκτέλεση των έργων της «Ανάπλασης Ανω Πόλης Κυπαρισσίας», της «Κατασκευής Συνθετικού Τάπητα Στίβου (ταρτάν), στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» και της «Ανάπλασης Κοινόχρηστων Χώρων Καλού Νερού» και θα επαναληφθεί από την αρχή η διαδικασία υλοποίησής τους. Αυτό ειπώθηκε, κατά τη διάρκεια συνάντησης του δημάρχου Τριφυλίας με το Συμβούλιο Κοινότητας Κυπαρισσίας και κατοίκους της Ανω Πόλης, όσον αφορά στην ανάπλαση της Ανω Πόλης. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και δεν είχε γίνει προσυμβατικός έλεγχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης (11-11-2019). Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα αποφανθούν η Δικαιοσύνη και η ΕΔΕ, την οποία «διέταξε» για την ακύρωση των έργων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο δεν έγινε ο ως άνω προσυμβατικός έλεγχος, πριν από την υπογραφή της σύμβασης των εν λόγω έργων, με αποτέλεσμα, τα έργα αυτά να καθυστερήσουν και εντέλει να ακυρωθούν;

2. Προτίθεσθε να ενεργήσετε έτσι, ώστε, αφενός, οι εργασίες που ήδη έχουν εκτελεστεί να πληρωθούν και αφετέρου, οι χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είχαν διατεθεί για τα ανωτέρω έργα, να μην χαθούν, αλλά να χρησιμοποιηθούν για τα εν λόγω έργα «πνοής», στην περίπτωση που θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός και υπογραφεί νέα σύμβαση;

3. Προτίθεσθε να μας ενημερώσετε, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αναφερόμενης ΕΔΕ, τόσο για τα πορίσματα της τελευταίας, όσο και για το όποιο επί τούτου πόρισμα της Δικαιοσύνης;”.

Σε απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα μεταξύ άλλων τονίζεται:

Οσον αφορά την αιτούμενη ενημέρωση σχετικά με «το όποιο επί τούτου πόρισμα της Δικαιοσύνης» σας γνωρίζουμε ότι επειδή η καταχώριση των δικογραφιών στις Εισαγγελίες της χώρας, κατ’ επέκταση και η αναζήτησή τους, γίνεται με συγκεκριμένα στοιχεία που δεν προκύπτουν από τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω ερώτηση (π.χ. αριθμός δικογραφίας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου / εκπροσώπου της εταιρείας) καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη η διερεύνηση του ενδεχομένου σχηματισμού ή μη σχετικής -με την υπόθεση- δικογραφίας εκ μέρους των δικαστικών υπηρεσιών”.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος αναφέρει:

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43877/07-06-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΓΕ6465ΧΘ7-Ο30) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας» του Νομού Μεσσηνίας με το ποσό των 600.000 ευρώ.

Επίσης, στην ενότητα 7 της ανωτέρω Πρόσκλησης IV καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης των έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Ειδικότερα αναφέρει: «Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου».

Περαιτέρω, η χρηματοδότηση του δικαιούχου φορέα γίνεται εφόσον ο αρμόδιος φορέας υποβάλλει τα δικαιολογητικά της ενότητας 7 της ανωτέρω Πρόσκλησης IV στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, μέχρι σήμερα ο Δήμος Τριφυλίας δεν έχει υποβάλει σχετικά δικαιολογητικά χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο προς την αρμόδια υπηρεσία.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Τριφυλίας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29147/12-05-2020 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο