Απέρριψε την ένσταση εταιρείας για διαγωνισμό η Οικονομική Επιτροπή ΤριφυλίαςΚατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας απέρριψε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που έκανε δεκτή την ένσταση που είχε κάνει εταιρεία κατά των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Υλικών Οδοσήμανσης – Ονοματοδοσίας Οδών».

Με τις ψήφους μόνο των συμβούλων της συμπολίτευσης, η Οικονομική Επιτροπή ήταν αντίθετη με την Επιτροπή που εξέτασε την ένσταση που έχει κάνει εταιρεία κάνοντας εν ολίγοις λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό. Μάλιστα είναι η δεύτερη προσφυγή που γίνεται από εταιρεία, μέσα σε λίγο καιρό, για όρους διακήρυξης διαγωνισμών του δήμου, κάτι που επισημάνθηκε από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα από το σύμβουλο Γιάννη Μερκούρη.
Σύμφωνα με την ένσταση για την προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας οδών τύπου Austria (Set), «οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω είδους δεν εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς αναφέρονται σε συγκεκριμένη κατασκευή που χαρακτηρίζει προϊόν που παρέχεται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Κάτι τέτοιο περιορίζει την ισότιμη πρόσβαση και μεταχείριση των οικονομικών φορέων στη διαγνωστική διαδικασία, περιορίζοντας τον κύκλο των διαγωνιζομένων επιχειρήσεων και προβάλλοντας περαιτέρω αδικαιολόγητους φραγμούς στην ελεύθερη ανάπτυξη του ανταγωνισμού».
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων στην εισήγηση της, αφού ανέπτυξε το σκεπτικό της εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία την αποδοχή της έντασης.
Στις τοποθετήσεις ο κ. Μερκούρης ανέφερε:
«Σύμφωνα με το άρθρο 54, παρ. 2 του Ν.4412/16 ,οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να μη δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στο άνοιγμα δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Εδώ, σύμφωνα με την εξεταζόμενη προσφυγή, δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις και οι όροι του Ν. 4412/16. Αναφέρεται, μάλιστα, στην προσφυγή ότι η διακήρυξη κάνει μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης κατασκευής. Ο Ν. 4412/16 άρθρο 54, παρ.3, περ.2 και παρ.4 αναφέρει: “Οπου η εν λόγω μνεία επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, πρέπει να συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο». Γεννάται, εύλογα, το ερώτημα γιατί συμπεριελήφθη όρος που περιορίζει τον κύκλο των διαγωνιστικών επιχειρήσεων; Γιατί η σκοπιμότητα επιβλήθηκε της νομιμότητας; Γιατί επιλέχτηκε η συγκεκριμένη πινακίδα Austria (Set), όταν είναι γνωστό ότι το προϊόν αυτό παράγεται και διακινείται από μια συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρία; Στην προσφυγή μάλιστα κατονομάζεται η εταιρεία και παρατίθεται αυτούσια η σχετική καταχώρηση στο διαδικτυακό τόπο της εν λόγω εταιρίας. Εγινε εντελώς τυχαία από το μελετητή ή υπαγορεύθηκε;
Η τοποθέτηση πινακίδων στο δήμο από τα τέλη του 2019, μήπως καθόρισαν τα προϊόντα της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού; Λείπει από τη μελέτη και τη διακήρυξη η εμπεριστατωμένη και ειδική αιτιολόγηση στην οποία μπορούσε να θεμελιωθεί η κατά συγκεκριμένο τρόπο εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί άραγε; Ο καθένας δύναται να σχηματίσει τη δική του άποψη. 
Ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, μετά την εξέλιξη αυτή: Γιατί δυσκολεύετε το έργο των υπαλλήλων; Γιατί τους αναγκάζετε να λειτουργούν πέρα και πάνω από τη θέλησή τους; Για ποια προμήθεια υλικών οδοσήμανσης αποφασίζουμε; Πόσες πινακίδες έχουν τοποθετηθεί και εκκρεμεί η τακτοποίηση τους οικονομικά; Ποιοι υπάλληλοι θα υπογράψουν πρωτόκολλο παραλαβής; Πώς αυτές θα πληρωθούν αν ο διαγωνισμός δεν κατακυρωθεί στο συνεργαζόμενο με σας οικονομικό φορέα; Γιατί με όλες αυτές τις ενέργειές σας εκθέτετε το δήμο;
Πριν λίγο καιρό το ταρτάν γηπέδου Φιλιατρών, τώρα ο διαγωνισμός υλικών οδοσήμανσης. Γιατί και εκεί υπαγορεύτηκαν “ειδικοί όροι”; Αντιλαμβάνεσθε τις συνέπειες, αν η προσφεύγουσα εταιρεία συνεχίσει να διεκδικήσει τη δικαίωσή της και στα Διοικητικά Δικαστήρια;
Για όλους αυτούς τους λόγους ψηφίζω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων».
Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αντώνης Βλάχος, ανέφερε ότι δεν αποδεικνύεται από την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης πινακίδας γίνεται από μια μόνο κατασκευαστική εταιρεία. Επισήμανε ότι η συγκεκριμένη πινακίδα είναι μια συνηθισμένη πινακίδα που έχει τοποθετηθεί σε πολλούς δήμους, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο που να μην μπορεί να κατασκευασθεί κι από άλλες εταιρείες. Τέλος, τάχθηκε υπέρ του να απορριφθεί τόσο η εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, όσο και η υποβληθείσα ένσταση.

Κ.Μπ.

(Φωτογραφία αρχείου)

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο