Απαντήσεις σε Λαμπρόπουλο για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια

[ad_1]

“Ως προς τα ετοιμόρροπα και εγκαταλελειμμένα κτήρια, το υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας είχε απόλυτη επίγνωση ότι αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και πριν το τραγικό συμβάν στη Σάμο και για τον λόγο αυτό ήδη βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας”.

Αυτό επισημαίνει ο υφυπουργός Δημήτρης Οικονόμου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ. Γιάννη Λαμπρόπουλου. Ακόμα, ενημέρωσε ότι έχουν ζητήσει “από τους δήμους της χώρας την αποστολή καταλόγου επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων και κατασκευών, προκειμένου το Υ.Π.Ε.Ν. σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσει σε σχετική αυτοψία”.

* Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού κι Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του υπουργείου απαντάει: “Ειδικότερα, για τις επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές, η διαδικασία άρσης του κινδύνου περιγράφεται στο άρθρο 428 του Κ.Β.Π.Ν., σύμφωνα με το οποίο κατόπιν σύνταξης τεχνικής έκθεσης από τριμελή επιτροπή και κοινοποίησης αυτής στον ιδιοκτήτη, τρεις ημέρες αργότερα η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία προβαίνει σε άμεση κατεδάφιση της οικοδομής, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ένστασης ή παρέμβασης. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι εάν η τριμελής επιτροπή διαπιστώσει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, με μνεία στην έκθεσή της, είναι δυνατό η εκκένωση και κατεδάφιση να συντελεστούν αμέσως. Επίσης σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εδ.α, παρ.3, άρθρο 7 του ν.4495/17, όπως ισχύει, σε περίπτωση έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών σε κτήρια, που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής γνωμοδοτεί μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης έγκρισης κατεδάφισης”.

* Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων – Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων ενημερώνει: “1. Η διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η αναγκαιότητα της αισθητικής αναβάθμισης των πόλεων, αλλά και των οικισμών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι διαδικασίες παρέμβασης σε τέτοιες περιοχές είναι πολυσύνθετες και διέπονται από τεχνικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα επίλυσης του θέματος, έχει συγκροτηθεί στο ΥΠΕΝ ομάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η επεξεργασία σχεδίου νόμου για εγκαταλελειμμένα, κενά και αγνώστων ιδιοκτητών κτήρια, καθώς και οι διαδικασίες παρέμβασης σε επιλεγόμενες περιοχές με υποβαθμισμένο κτηριακό απόθεμα”.
Αφού αναφέρεται στις ισχύουσες διατάξεις για τα διατηρητέα κτήρια και στα κίνητρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την αξιοποίηση των διατηρητέων κτηρίων, ενημερώνει: “Ειδικότερα και μετά από έλεγχο που έγινε στο αρχείο μας, σχετικά με το κτήριο επί των οδών Πολυτεχνείου ή Δημάρχου Σταύρου Τσούση και καπετάν Κρόμπα (Ο.Τ.157) του Δήμου Μεσσήνης, διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω κτήριο δεν είναι χαρακτηρισμένο από την υπηρεσία μας έως σήμερα. Ωστόσο από τα αναφερόμενα στο ερώτημα προκύπτει ότι το ανωτέρω κτήριο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.3028/2002 («Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»)”.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο