Αποδοχή χρηματοδοτήσεων στο Δήμο Τριφυλίας 

Την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης του υπουργείου Εσωτερικών με ποσό  166.720 ευρώ προς το Δήμο Τριφυλίας, για την κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού, ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή.

Στην ίδια συνεδρίαση που έγινε διά περιφοράς, ομόφωνα έγινε και η έγκριση των πρακτικών που αφορούν την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Εργασίες συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου Τριφυλίας». Για την ομάδα Γ’ (φανοποιία) ανάδοχος είναι η εταιρεία «Νεοφύτου Δωρ. Νεόφυτος», με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 71.700 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και για την ομάδα Δ’ (αντικατάσταση ελαστικών) ο οικονομικός φορέας «Καραμέρου Β. Κωνσταντίνα» με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 53.878,62 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε και η έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Συνδέσμου Υδρευσης «Καπετάν Τέλλος Αγρας», που αφορά τη δημιουργία νέου κωδικού με 180.000 ευρώ για την αγορά πέντε μεταλλικών δεξαμενών χωρητικότητας 1.250 κυβικών νερών.

Για το συγκεκριμένο θέμα η Μαρία Πανουσιοπούλου σημείωσε: «Παρατηρείται ότι δε δίνουμε τη δέουσα προσοχή στις επιχορηγήσεις και καλούμαστε στο «παρά πέντε» να τροποποιήσουμε τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων. Η συγκεκριμένη επιχορήγηση των 160.000 ευρώ στο σύνδεσμο λήγει μετά από παράταση, στις 27-11-2020. Δεδομένου ότι δε συντελέστηκαν εργασίες πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση του προϋπολογισμού του συνδέσμου από έργο σε προμήθεια. Εφόσον η δαπάνη της προμήθειας των μεταλλικών δεξαμενών είναι επιλέξιμη δαπάνη, ψηφίζω θετικά για την τροποποίηση». 

Κ.Μπ.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο