Απορριμματοφόρο και εξοπλισμός καθαριότητας στο Δήμο ΟιχαλίαςΤα 680.000 ευρώ του Δήμου Οιχαλίας που είχαν εγκριθεί από το 2015, για υποδομές προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων, θα διατεθούν για τις προμήθειες απορριμματοφόρου, μηχανικού σαρώθρου, μεταλλικών κάδων και πλυντηρίου κάδων.

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου και αναφέρεται ότι “ύστερα από συστηματικές και μεθοδευμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής, η υπηρεσιακή γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών κ. Βαλάτσου Γεωργία, με απόφασή της, τροποποίησε το με αρ. πρωτ.4832/4-2-2015 έγγραφο του υπουργείου, σχετικά με την επιχορήγηση των δήμων της χώρας με συνολικό ποσό 11 εκ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, ως προς την αιτιολογία χρηματοδότησης του δήμου μας”.
Γίνεται, επίσης, γνωστό ότι το ποσό διατίθεται για τις συγκεκριμένες προμήθειες, “κατόπιν και της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/27681/157/12.03.2020 σύμφωνης γνώμης του γ.γ. Συντονισμού και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κ. Γραφάκου Μανώλη”.
Ο Δήμος Οιχαλίας παρατηρεί πως “με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να καλύψουμε τρέχουσες και πραγματικές ανάγκες του δήμου μας, συντελώντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας”.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο