Αποφασίζουν για την πολεοδόμηση της Ανατολικής ΠαραλίαςΤις διαδικασίες για την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και της μελέτης πράξης εφαρμογής επέκτασης της Ανατολικής Παραλίας, που περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση διάνοιξης της οδού Κρήτης, προωθεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται να εγκρίνει: α) Το φάκελο δημόσιας σύμβασης που συνέταξε η Διεύθυνση Πολεοδομίας Καλαμάτας και τα τεύχη τεχνικών δεδομένων, προεκτιμώμενης αμοιβής και συγγραφής υποχρεώσεων. β) Την επιλογή της ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του νόμου 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Το θέμα ήταν να εγκριθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προχθές Δευτέρα, αλλά λόγω της σοβαρότητάς του παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των μελετών, πολεοδομικές, υδραυλικές, τοπογραφικές, γεωλογικές και περιβαλλοντικές είναι 483.804,48 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των μελετών, πολεοδομικές, υδραυλικές, τοπογραφικές, γεωλογικές και περιβαλλοντικές είναι 483.804,48 ευρώ.

Η περιοχή μελέτης, έκταση 445 στρεμμάτων, οριοθετείται: Βόρεια από την επέκταση της οδού Κρήτης, το ρυμοτομικό σχέδιο εργατικών κατοικιών, την οδό Λακωνικής. Ανατολικά από το όριο της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης Παραλίας Βέργας. Νότια από την οδό Ναυαρίνου και δυτικά από την οδό Καρακούση και το ρυμοτομικό σχέδιο Καλαμάτας.

Με την πολεοδόμηση της περιοχής και τη διάνοιξη της οδού Κρήτης εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί το ανατολικό παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας που συγκεντρώνει δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς πόλους έλξης της πόλης. Ακόμα, θα αντιμετωπιστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση της Ναυαρίνου τους καλοκαιρινούς μήνες και θα βελτιωθεί η σύνδεση της Καλαμάτας με τη Βέργα, τη Μικρή Μαντίνεια και τη Μάνη.

Με την υπό ανάθεση μελέτη θα ενωθεί και πολεοδομικά το ρυμοτομικό σχέδιο Καλαμάτας με την Παραλία Βέργας και τη Μικρή Μαντίνεια, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες πολεοδόμησης.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο