Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για αθέμιτες εμπορικές πρακτικέςΣτην “ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που συμπιέζουν τις τιμές των παραγωγών”, αναφέρονται σε ερώτησή τους στη Βουλή 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρατηρούν ότι “στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος γεωργικής πολιτικής, που είναι σαφώς περισσότερο προσανατολισμένο στις ανάγκες της αγοράς απ’ ό,τι στο παρελθόν, η προστασία έναντι αθέμιτων πρακτικών έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς οι εν λόγω αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού”.
Αναφέρουν ότι “σε αυτό το πλαίσιο εκδόθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» και σύμφωνα με αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονιστούν στο στόχο της Οδηγίας, που είναι «η θέσπιση ελάχιστου ενωσιακού προτύπου προστασίας, εναρμονίζοντας αποκλίνοντα μέτρα των κρατών μελών που αφορούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», θεσπίζοντας νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μέχρι το 2021. Στο παραπάνω πλαίσιο, η ισπανική κυβέρνηση πρόσφατα νομοθέτησε μέτρα για την προστασία των παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των χονδρεμπόρων και του λιανοεμπορίου”.
Εκτιμούν, ακόμα, ότι “τα εν λόγω μέτρα καθιστούν υποχρεωτική τη συνεκτίμηση του κόστους παραγωγής στη διαμόρφωση των τιμών. Επιπλέον, εισάγουν το κόστος παραγωγής ως «ελάχιστο στοιχείο/βάση» στις συμβάσεις παραγωγού και μεταποιητή μ’ ένα πρότυπο σύμβασης που περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα στοιχείων κόστους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως σπόροι, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά, ενέργεια κλπ. «με στόχο να γίνουν οι τιμές πιο δίκαιες και πιο διαφανείς». Στη σχετική νομοθεσία μάλιστα, προβλέπονται πρόστιμα ύψους έως 1 εκατ. ευρώ, όταν τα προϊόντα πωλούνται κάτω του κόστους”.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης: “Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εναρμόνισης της χώρας μας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 «Σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» με τη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων; Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στη θέσπιση αυστηρότερων των υφιστάμενων εθνικών κανόνων, ώστε να προστατευτεί η γεωργία και οι γεωργοί από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές; Εάν ναι ποιοι είναι αυτοί; Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει υπόψη του στον σχετικό σχεδιασμό την πρόσφατα ψηφισθείσα νομοθεσία από την ισπανική κυβέρνηση (συνεκτίμηση του κόστους παραγωγής στη διαμόρφωση των τιμών, εισαγωγή του κόστους παραγωγής, ως «ελάχιστο στοιχείο/βάση» στις συμβάσεις παραγωγού και μεταποιητή με ένα πρότυπο σύμβασης που περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα στοιχείων κόστους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τέλος, πρόστιμα όταν τα προϊόντα πωλούνται κάτω του κόστους);”.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο