Δήλωση κρουσμάτων CoViD-19 σε καταπλέοντα πλοία – Επιστήμη & Ζωή – Ειδήσεις


Τον τρόπο δήλωσης κρουσμάτων ή πιθανών κρουσμάτων CoViD-19 σε πλοία που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια, προσδιορίζει το υπουργείο Υγείας.

Σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκου επισημαίνεται πως όλα τα πλοία διεθνών πλοών οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές (Λιμενική και Υγειονομική) του επόμενου λιμανιού κατάπλου του πλοίου για την ύπαρξη υπόπτων κρουσμάτων μεταδοτικών νοσημάτων ή θανάτου εν πλω.

Για τον λόγο αυτό, από τα πλοία διεθνών πλοών πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (MDH).

Πριν τον κατάπλου στο πρώτο λιμάνι προσέγγισης, ο πλοίαρχος θα εξακριβώνει την κατάσταση της υγείας στο σκάφος, θα συμπληρώνει και θα υποβάλει στην αρμόδια αρχή αυτού του λιμανιού μία δήλωση MDH, την οποία θα προσυπογράφει και ο γιατρός του πλοίου, εάν υπάρχει.

Σε περίπτωση υπόπτου κρούσματος μεταδοτικού νοσήματος, η δήλωση πρέπει να σταλεί αμέσως μόλις αυτό διαπιστωθεί.

Ο πλοίαρχος ή ο γιατρός του πλοίου θα παρέχουν τυχόν πληροφορίες που ζητεί η αρμόδια Αρχή, σχετικά με τις υγειονομικές συνθήκες του πλοίου κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς δρομολογίου.

Στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων Δημόσιας Υγείας λόγω της πανδημίας, επεκτείνεται η υποχρέωση υποβολής της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας και στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Υποχρέωση

Σύμφωνα με τον κ. Πρεζεράκο, η υποχρέωση υποβολής της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας αφορά:

  • Τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας διεθνούς ναυσιπλοΐας και ανεξαρτήτως αν έχουν περιπτώσεις μολυσματικής ασθένειας εν πλω.
  • Τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας εσωτερικής ναυσιπλοΐας που έχουν περιπτώσεις μολυσματικής ασθένειας εν πλω ή έχουν αποπλεύσει από λιμένες προσβεβλημένων περιοχών. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται σχετικά και ο επόμενος λιμένας προορισμού και ο λιμένας αφετηρίας.

Η διαδικασία δεν θα εφαρμόζεται σε πορθμεία.

Δημ.Κ.

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο