Δήμος Καλαμάτας: Συμμετοχή στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη δράση “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του δήμου, με τίτλο “Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και έξυπνη πόλη”, πρόκειται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου στη σημερινή της συνεδρίαση.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο Δήμο Καλαμάτας.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ν. Μπασακίδης εισηγείται τη συμμετοχή του δήμου στη συγκεκριμένη δράση, με τη διάθεση ποσού 850.000 ευρώ.

Στην εισήγηση αναφέρεται, ακόμα, ότι “η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων, μας γνώρισε τα παρακάτω: Τον σχεδιασμό υλοποίησης, μέσω σχετικής πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», λόγω της οικονομικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εξ αιτίας της πανδημίας. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από τον άξονα προτεραιότητας 1 του Π.Ε.Π Πελοποννήσου και συγκεκριμένα την επενδυτική προτεραιότητα 3α «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων». Την άμεση ανάγκη ρευστότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από την πανδημία, μέσω πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 3α, όπου για το Δήμο Καλαμάτας είχε περιληφθεί χρηματοδότηση 1.200.000€ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην καθορισμένη περιοχή παρέμβασης. Τη διαβεβαίωση πως οι προς διάθεση πόροι, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση επιχειρήσεων που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της εγκεκριμένης στρατηγικής του Δήμου Καλαμάτας και όχι στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Ακόμα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ενημερώνει ότι “η δημόσια χρηματοδότηση θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 30.000 ευρώ, ανάλογα με οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και όπως αυτά προκύπτουν από το έντυπο Ε3. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021”.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο