Δήμος Καλαμάτας: Συνέχιση ενδίκων μέσων κατά Energa – Hellas PowerΝα συνεχίσει ο Δήμος Καλαμάτας τα ένδικα μέσα κατά των ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εταιρειών (πρώην) Energa – Hellas Power, αποφάσισε ομόφωνα χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Ειδικότερα, αποφάσισε: Την άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών “Energa Power Trading Α.Ε.”, “Κέντωρ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.”, “Hellas Power Α.Ε.” και του Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του κεφαλαίου από υπεξαιρεθέντα αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τέλη ακίνητης περιουσίας κ.λπ. και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του δήμου. Την άσκηση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κ.λπ. κατά των ανωτέρω αναφερόμενων εταιρειών και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου. Την ανάθεση του χειρισμού της αγωγής και της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων στον δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο. Να εξουσιοδοτήσει τον δήμαρχο για τις τυχόν παραπέρα νόμιμες ενέργειες. Να διαβιβάσει το θέμα της αμοιβής του οριζόμενου πληρεξουσίου δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.
Στην εισήγηση επισημαίνεται ότι “μετά την επιτυχή έκβαση (και στον δεύτερο βαθμό της ποινικής δίκης «Energa και Hellas Power» ο δήμος εισέπραξε στις 10/2/2020 το συνολικό ποσό των 156.620,15 ευρώ, 96.583,05 ευρώ από την Energa και 60.037,10 ευρώ από την Hellas Power, που αφορούσε τα υπεξαιρεθέντα (από Σεπτέμβριο 2011 έως Ιούλιο 2012) αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τέλη ακίνητης περιουσίας κ.λπ. κατά κεφάλαιο μόνο”.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο