Δήμος Οιχαλίας: Συστάσεις στους δημότες για τα απορρίμματα και την ανακύκλωσηΣυστάσεις στους δημότες απευθύνει ο Δήμος Οιχαλίας, για την απρόσκοπτη λειτουργία της αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.

Σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Ντονάς υπενθυμίζει ότι “στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της ολοκληρωμένης – οριστικής διαχείρισης των απορριμμάτων” και αναφέρει πως “σε αυτό οι μόνοι αναρμόδιοι είναι οι δήμοι, που είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να πραγματοποιούν απρόσκοπτα την αποκομιδή των απορριμμάτων”.
Ζητώντας τη βοήθεια των δημοτών παρατηρεί ότι “σε αυτή την κατεύθυνση αλλά και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στο να παραμείνουν οι κοινόχρηστοι χώροι καθαροί και να φροντίσουμε έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση, να κάνουμε διαλογή στη πηγή, ώστε να μειωθεί η παραγωγή των σύμμικτων απορριμμάτων”.
Για την απρόσκοπτη λειτουργία της αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, ο κ. Ντονάς παρακαλεί τους δημότες:
“1. Να κάνουμε διαλογή στην πηγή και να χωρίζουμε τα απορρίμματά μας σε ανακυκλώσιμα και οργανικά. 2. Να κατεβάζουμε τα αναγκαία οργανικά απορρίμματα του σπιτιού και τα ανακυκλώσιμα στους ανάλογους κάδους. 3. Να τα δένουμε καλά σε σακούλες και τα ρίχνουμε μέσα στους κάδους και όχι έξω από αυτούς. 4. Να μην βγάζουμε έξω κάθε είδους μη χρήσιμα για εμάς αντικείμενα, όπως τραπέζια, καρέκλες, στρώματα ή ηλεκτρικές συσκευές, εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο. 5. Να μην αφήνουμε χόρτα, κλαδιά και απορρίμματα ανακαινίσεων ή οικοδομικά υλικά στους κάδους ή στα πεζοδρόμια”.
Παρατηρεί ότι “επιβάλλεται η υπηρεσία καθαριότητας και το προσωπικό της, που δίνει κάθε μέρα τη μάχη, στις σημερινές επιδημικές συνθήκες να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τη συλλογή των αναγκαίων οικιακών απορριμμάτων και επιπλέον λόγω του προβλήματος που υπάρχει με τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, δείχνοντας κατανόηση και αλληλεγγύη για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, αλλά και τους εργαζόμενους που την υπηρετούν”.

(Φωτογραφία αρχείου)

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο