Δήμος Τριφυλίας: Μερκούρης για κατάτμηση στην προμήθεια κάδωνΕρωτήματα και επισημάνσεις για την προμήθεια κάδων από το Δήμο Τριφυλίας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης θέτει ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης.

Η απευθείας ανάθεση «σπασμένη» ανά δημοτική ενότητα φτάνει το ποσό των 130.000 ευρώ.
Επίσης ο σύμβουλος τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του δήμου για να μην βρεθεί ο Δήμος Τριφυλίας προ τετελεσμένων.
Χαρακτηριστικά αναφέρει 
«Αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια” οι αποφάσεις δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κάδων για τις ανάγκες του δήμου, με την συνολική δαπάνη να αγγίζει τις 130.000 ευρώ. Γυρίζοντας πίσω σε προηγούμενες συμβάσεις και συγκρίνοντας αυτές με την τελευταία (2020) έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, θέτοντας ταυτόχρονα και ορισμένα καλοπροαίρετα ερωτήματα, που χρήζουν απάντησης.
Το ποσό είναι εξαιρετικά μεγάλο, δεδομένου ότι τις προηγούμενες χρονιές η αντίστοιχη δαπάνη ήταν περίπου η μισή. Για τόσο μεγάλες δαπάνες, έχει αποδειχθεί ότι η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία εξασφαλίζει πάντα τις συμφερότερες τιμές στο δήμο. Επικαλείστε ότι η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από τις προηγούμενες προμήθειες. Πώς ξέρετε όμως ότι ένας ανοικτός διαγωνισμός στον οποίο θα συμμετείχαν όλες οι μεγάλες εταιρείας του κλάδου δεν θα εξασφάλιζε ακόμη χαμηλότερη τιμή προσφοράς από κάποια άλλη εταιρεία;
Θεωρήσατε ότι η τιμή που σας έδωσε η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν η καλύτερη, μόνο και μόνο επειδή ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη περσινή, χωρίς να προβείτε σε έρευνα αγοράς και χωρίς να τεκμηριώσετε το συμφέρον τουδήμου, όπως έχετε υποχρέωση. Ακόμα όμως και η συγκεκριμένη εταιρεία, στα πλαίσια ενός ανοικτού διαγωνισμού, συμμετέχοντας με άλλους ανταγωνιστές της, μπορεί να προσέφερε χαμηλότερη τιμή. Η επιλογή της απευθείας ανάθεσης μήπως έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά στο δήμο;
Στο άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης προμήθειας αναφέρεται: “η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάσει τιμής”. Πώς εξασφαλίσατε την συμφερότερη τιμή για το δήμο αφού δεν πήρατε άλλες προσφορές; Πώς είστε σίγουροι ότι κάποια από τις άλλες προμηθεύτριες εταιρείες δεν θα προσέφερε χαμηλότερη τιμή;
Επιπλέον, στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων προβλέπεται ότι “η έγκριση του αποτελέσματος και η απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση δημάρχου μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου”; Υπήρξε τέτοια γνωμοδότηση; Ποιο ήταν το όργανο που την συνέταξε;
Γατί δεν ζητήθηκε για μία τόσο μεγάλη δαπάνη, η καταβολή εγγυητικής επιστολής ως εγγύηση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας;
Η έρευνα αγοράς που επικαλείστε στις αποφάσεις, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην τιμή απόκτησης του κάδου, αλλά και στα τεχνικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του κάδου. Ενδεικτικά αναφέρω:
– το βάρος του κάδου (που στην τρέχουσα προμήθεια είναι σημαντικά μικρότερο, με ότι αυτό σημαίνει στην ποιότητα κατασκευής),
– την κατασκευή του κάδου (δεν απαιτούνται κάθετες ραβδώσεις ενίσχυσης στο σώμα του κάδου)
– την μη υποχρέωση υποβολής δείγματος (το οποίο σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η εξέταση της συμμόρφωσης των προδιαγραφών) και
– το γεγονός ότι οι τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης δεν είχαν ισχύ επί ποινής αποκλεισμού σε περίπτωση ανταπόκρισης (με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζουν την απόλυτη συμμόρφωση του προμηθευτή σε αυτές).
Τέλος, δεν μπορεί η προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων και μάλιστα τόσο μεγάλης δαπάνης, να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πέρα από την τύχη της σύμβασης της ΣΔΙΤ της Περιφέρειας, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου (σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και υποχρεώσεις) να υλοποιήσει άμεσα προγράμματα διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και μείωσης του όγκου των απορριμμάτων.
Η προηγούμενη δημοτική αρχή ενέκρινε Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του δήμου, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει τη βάση μίας επικαιροποιημένης πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Τριφυλίας. Ηδη έχουν χαθεί τον τελευταίο χρόνο πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης για διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων, δημιουργίας πράσινων σημείων και εφαρμογής συστήματος ανακύκλωσης σε πολλά ρεύματα (ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, κ.α.). Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο γιατί οι ευκαιρίες δεν θα είναι απεριόριστες και σε λίγο ο δήμος θα βρεθεί ενώπιον τετελεσμένων τα οποία κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε».

Κ.Μπ.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο