Δήμος Τριφυλίας: 4 συμβασιούχοι για καλλιτεχνικά και μουσικήΣτην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης, προχωρά ο Δήμος Τριφυλίας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες και αφορά 1 δάσκαλο ζωγραφικής, 1 δάσκαλο κεραμικής, 1 δάσκαλο πιάνου, υπεύθυνο καλλιτεχνικών μουσικών εκδηλώσεων και 1 δάσκαλο κιθάρας, υπεύθυνο καλλιτεχνικών μουσικών εκδηλώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Κ.Μπ.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο