Δημοπράτηση έργου επισκευής πεζοδρομίων στην Καλαμάτα

[ad_1]

Εργο επισκευής – βελτίωσης πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων κ.λπ., προϋπολογισμού 100.400 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 25 Ιανουαρίου και η αποσφράγισή τους 4 ημέρες αργότερα.
Το έργο προβλέπει εργασίες επισκευής – βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης των πεζοδρομίων στην πόλη, μεταξύ άλλων, στις οδούς Μαυρομιχάλη, Αριστοδήμου, Παλαιολόγου, Φιλελλήνων, Σαλαμίνος και Χρυσανθέμων, που με την πάροδο των χρόνων εμφανίζουν προβλήματα φθορών, όπως ρηγματώσεις σκυροδεμάτων των τσιμεντοπλακών, που αποτελούν κατά κύριο λόγο την τελική τους επιφάνεια, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των πεζών (κίνδυνος πτώσεων, πρόκληση ατυχημάτων).
Το έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών, έχει προθεσμία υλοποίησης 240 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

(Φωτογραφία αρχείου)[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο