Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Τροποποίηση προϋπολογισμού παρότι υπερίσχυσαν τα “κατά”!Μπορεί τα “κατά” να ήταν περισσότερα (15) από τα “υπέρ” (12), ωστόσο εγκρίθηκε, όπως αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” του Δήμου Τριφυλίας, η τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην τελευταία, διά περιφοράς, συνεδρίαση που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε.

Μάλιστα η τροποποίηση αφορούσε 3 σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.
Στο σκεπτικό της απόφαση τονίζεται μεταξύ άλλων:
«Από τα οριζόμενα στην με αριθ.108/2019 εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ ισχύει ότι: Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία εναλλακτική πρόταση προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.
Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.
Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ασημακόπουλος Γεώργιος, Βλάχος Αντώνιος, Φρούσος Νικόλαος, Στριμπάκος Δημήτριος, Αυρηλιώνης Χαράλαμπος, Παναγιωτοπούλου Χάιδω, Αντωνόπουλος Θεόδωρος, Ανδρινόπουλος, Ευστάθιος, Καμπύλη Ανδρινοπούλου Μαγδαληνή, Κουτρουμπής Αλέξανδρος, Μπακούρος Σωτήριος, Παναγοπούλου Μαρία, που ψηφίζουν υπέρ του εν λόγω θέματος, εγκρίνουν την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθ. 250-256-264/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο