Διά ζώσης σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας 

 

Διά ζώσης θα γίνει η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας -μετά από 3 μήνες περίπου-, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, στις 6  το απόγευμα.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και περιλαμβάνει τα θέματα που ήταν να συζητηθούν στην τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του συμβουλίου τη Δευτέρα, η οποία όμως δεν συγκέντρωσε απαρτία, καθώς πλέον απαιτείται η συμμετοχή των 2/3 των συμβούλων, κάτι το οποίο δεν έγινε. Βέβαια αυτό έγινε αντιληπτό εκ των υστέρων από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Χαράλαμπο Αυρηλιώνη, μετά τα δημοσιεύματα που υπήρξαν, αλλά και την τοποθέτηση του κ. Δριμή – έχοντας όμως αναρτήσει στη “Διαύγεια” απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας με την υπογραφή του προέδρου,  την οποία τώρα το συμβούλιο καλείται να ανακαλέσει, αφού δεν υπήρξε ποτέ η νόμιμη απαρτία.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση είναι:

Ανάκληση της με αριθ.86/2020 ΑΔΣ με ΑΔΑ Ω5ΟΛΩΗΕ-5ΡΡ Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2022. Εγκριση της με αριθ.10/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας με θέμα «Κανονισμός Αρδευσης Κοινότητος Αρμενιών( 2-2020 ΑΤΚ Αρμενιών)». Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας έτους 2020 (Εγκρ. της αριθ.94/2020ΑΟΕ). Συγκρότηση Επιτροπών για την οργάνωση άρδευσης έτους 2020 των Κοινοτήτων Κυπαρισσίας – Αρμενιών -Βρυσών – Σπηλιάς – Στασιού για το έτος 2020. Συγκρότηση Επιτροπής  οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου «Πρόσθετες εργασίες για την αδειοδότηση ζωαγοράς Κοπανακίου». Εγκριση σύναψης σύμβασης για ανάπτυξη δικτύου φόρτισης  ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κεντρικά σημεία του Δήμου Τριφυλίας.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο