Διαγωνισμός για ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ΦιλιατρώνΤον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Το συγκεκριμένο έργο είναι προϋπολογισμού 602.000 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το πρωί.

Να σημειώσουμε ότι για το έργο αυτό ακυρώθηκε η προηγούμενη σύμβαση και η όλη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς δεν είχε γίνει ο προσυμβατικός έλεγχος και έτσι ξεκίνησε ο διαγωνισμός από την αρχή.

Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν οι εξής εργασίες: Γενικές εκσκαφές σε βάθος 10 cm των επιφανειών που θα επιστρωθούν με συνθετικό τάπητα

(ταρτάν) και σε βάθος 5 cm των επιφανειών που θα επιστρωθούν με το αφαιρούμενο υλικό από τον χώρο του στίβου (κουρασάνι). Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,06 m και ύψους 0,23 m, στα τμήματα που χρήζουν αντικατάστασης. Καταπολέμηση ζιζανίων σε χώρους φυτών με χρήση ζιζανιοκτόνων και ειδικότερα στις επιφάνειες που θα επιστρωθούν με το αφαιρούμενο υλικό από τον χώρο του στίβου (κουρασάνι). Τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, στις επιφάνειες που θα επιστρωθούν με το αφαιρούμενο υλικό από τον χώρο του στίβου (κουρασάνι). Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών (κουρασάνι) των λοιπών χώρων εκτός του στίβου. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά, σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 “Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά”, επί των επιφανειών στίβου. Ασφαλτική προεπάλειψη, επί των επιφανειών στίβου. Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, επί των επιφανειών στίβου. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,035 m με χρήση κοινής ασφάλτου, επί των επιφανειών στίβου. Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα (ταρτάν) πάχους 13-15 mm, σύμφωνα με την πρότυπη προδιαγραφή συνθετικών ταπήτων της Γ.Γ.Α.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο