Εγχείρηση και COVID-19: Επικίνδυνος συνδυασμός – Επιστήμη & Ζωή – Ειδήσεις


Περισσότεροι από τους μισούς όσων υποβλήθηκαν σε εγχείρηση και είχαν νοσήσει από COVID-19 εμφάνισαν πνευμονικές επιπλοκές, όπως πνευμονία και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, αναφέρει έρευνα στο The Lancet.

Επιπλέον, σχεδόν το 40% αυτών των ασθενών πέθανε εντός 30 ημερών.

Ο Dr. Aneel Bhangu, δήλωσε ότι αν και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την COVID-19 πρέπει να ισορροπήσουν προσεκτικά έναντι του κινδύνου καθυστέρησης της εγχείρησης, για κάθε ασθενή, η έρευνα δείχνει ότι το όριο που δείχνει ότι χρειάζεται εγχείρηση θα πρέπει να αυξηθεί.

Ο χειρουργός Bhangu, του University of Birmingham, δήλωσε ότι ιατρικές ομάδες θα πρέπει να σκέφτονται αν θα πρέπει να αναβάλουν μη αναγκαίες εγχείρησης και να προάγουν άλλες θεραπευτικές επιλογές που μπορούν ενδεχομένως να καθυστερήσουν την ανάγκη για εγχείρηση ή ορισμένες φορές να την αποφύγουν.

Η έκθεση στον κορωνοϊό που προκαλεί τη νόσο COVID-19, στο νοσοκομείο έχει συνδεθεί με πνευμονικές επιπλοκές λόγω της αυξημένης φλεγμονής και ανοσολογικής απόκρισης στην εγχείρηση και στο μηχανικό αερισμό, δήλωσε η ερευνητική ομάδα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 1.128 ασθενών από 235 νοσοκομεία σε  24 χώρες στις ΗΠΑ και κυρίως στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς, 74%, υποβλήθηκαν σε επείγουσα εγχείρηση, ενώ οι υπόλοιποι σε προγραμματισμένη.

Όλοι από αυτούς που περιλήφθηκαν στην έρευνα ήταν θετικοί για τον SARS-CoV-2, 7 ημέρες πριν την εγχείρηση ή 30 ημέρες μετά από αυτήν.

Πνευμονικές επιπλοκές συνέβησαν στο 51.2%. Από αυτούς το  38% πείθανε εντός 30 ημερών από την εγχείρηση.

Συνολικά, το 24% των ασθενών με λοίμωξη από SARS-CoV-2 που υπέστησαν εγχείρηση πέθαναν εντός 30 ημερών.

Το άρρεν φύλο ή η ηλικία άνω των 70, η ύπαρξη προβλημάτων υγείας και ο καρκίνος, η επείγουσα ή η μεγάλη εγχείρηση συνδέονταν με πιθανόν μοιραίες πνευμονικές επιπλοκές.

 

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο