Εκπτωση της ΚΑΣΤΑΤ από έργα του Δήμου Μεσσήνης



Την έκπτωση της αναδόχου εταιρείας ΚΑΣΤΑΤ Τεχνική, από το έργο αποκατάστασης ζημιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μεσσήνης που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016, αποφάσισε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

Στην αιτιολογία της απόφασης που κοινοποιείται στον ανάδοχο, επισημαίνεται: “Συμμορφωθήκατε ως προς την εμπρόθεσμη υποβολή του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος. Δεν συμμορφωθήκατε με αποκλειστική υπαιτιότητά σας ως προς την εκτέλεση εντός της τασσόμενης προθεσμίας των εργασιών που προσδιορίστηκαν με την ειδική πρόσκληση”. Η ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας είχε κοινοποιηθεί στον ανάδοχο στις 21 Απριλίου.
Κατά της απόφασης έκπτωσης ο ανάδοχος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός προθεσμίας 2 μηνών.





Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο