Ελπίζουν σε νέα απόφαση για ανάπλαση Ανω Πόλης Κυπαρισσίας 

Σήμερα εξετάζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο η αίτηση ανάκλησης του Δήμου Τριφυλίας κατά της απόφασης της επιτρόπου Μεσσηνίας που αφορά το έργο «Ανάπλαση Ανω Πόλης Κυπαρισσίας» και έχει να κάνει με τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου.

Χθες σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε ομόφωνα να εκπροσωπήσει το δήμο η αντιδήμαρχος Χάιδω Παναγιωτοπούλου ως δικηγόρος του, παρέχοντας τις υπηρεσίες της αμισθί.

Στη σχετική εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτρη Στριμπάκου μνημονεύεται η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του δήμου η οποία αναφέρει: «Δεν δύναται να προβεί στην κατάθεση του ενδίκου μέσου και στην εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και οικονομίας χρόνου, καθώς επίσης και ότι υφίσταται βάσιμος λόγος επιτυχούς έκβασης ενδίκου μέσου, κατά της απόφασης της επιτρόπου Μεσσηνίας που αφορά το έργο «Ανάπλαση Ανω Πόλης Κυπαρισσίας». Στην ίδια γνωμοδότηση εισηγείται την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της πράξης της επιτρόπου Μεσσηνίας κι εγκρίνει τον ορισμό της δικηγόρου Κυπαρισσίας κ. Παναγιωτοπούλου Χάιδως, για να χειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ετσι η ΟΕ ομόφωνα ενέκρινε «την κατάθεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου τού με αριθ. ΑΒΔ861/2020 δικογράφου καθώς επίσης και τις με αριθ. πρωτ. 301116/16-06-2020 και 30118/16-06-2020 δηλώσεις, ορίζοντας τη δικηγόρο Κυπαρισσίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου».

Κ.Μπ.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο