Εξώδικο στο μισθωτή του τουριστικού περιπτέρου ΚυπαρισσίαςΚατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας αποφάσισε την αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας-πρόσκλησης στη μισθώτρια του Τουριστικού Περιπτέρου Κυπαρισσίας, καθώς όπως υποστηρίζεται από τη δημοτική αρχή η μισθώτρια δεν έχει ανταποκριθεί στις συμφωνημένες υποχρεώσεις της.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Στριμπάκος στην εισήγηση του ανέφερε:
«Ο δήμος, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 19699/07.10.2016 σύμβασης μίσθωσης προχώρησε στην εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Κυπαρισσίας, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικής επιφανείας 910,00 τμ, στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε για 25 χρόνια και το μίσθωμα ορίστηκε, για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη, στο ποσό των 1.200,00 ευρώ μηνιαίως. Με την σύμβαση εκμίσθωσης η μισθώτρια ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στην σχετική Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα ειδικό όρο η δαπάνη που θα προέκυπτε θα βεβαιωνόταν και θα συμψηφιζόταν με τα οφειλόμενα μισθώματα. Η δε διαδικασία συμψηφισμού περιγράφεται αναλυτικά τόσο στην ως άνω σύμβαση μίσθωσης όσο και στην σχετική διακήρυξη εκμίσθωσης.
Μέχρι όμως και σήμερα, η μισθώτρια δεν έχει ανταποκριθεί στις συμφωνημένες υποχρεώσεις της όπως προκύπτουν και ορίζονται στα ως άνω έγγραφα και συνεπώς οι δαπάνες δεν έχουν συμψηφιστεί με τα οφειλόμενα μέχρι και σήμερα μισθώματα, τα οποία και εξακολουθούν να οφείλονται.
Κατόπιν προφορικής εντολής του κ. δημάρχου προς τη νομική σύμβουλο του Δήμου, περί αποστολής εξώδικης διαμαρτυρίας-πρόσκλησης στην μισθώτρια, προκειμένου να διευθετηθεί το ως άνω ζήτημα, η νομική σύμβουλος προέβη στην σύνταξη εξώδικης προσκλήσεως».
Από την αντιπολίτευση ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης τόνισε: «Για το εν λόγω θέμα, ψηφίζω κατά της αποστολής εξώδικης πρόσκλησης και προτείνω την αναβολή της συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.
Ο λόγος που το προτείνω αυτό είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία επίσημη-έγγραφη ενημέρωση στη μισθώτρια του Δημοτικού Τουριστικού, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην εισήγηση και στην προς ψήφιση εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση. Δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω ότι τα πράγματα έχουν όπως περιγράφονται στην εισήγηση, όμως αυτά δεν αποδεικνύονται και εύκολα αντικρούονται από την άλλη πλευρά. Ο δήμος έχει δείξει ανοχή σε άλλες κραυγαλέες περιπτώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση δεν οφείλονται μισθώματα, αυτά καλύπτονται και μάλιστα θα καλύπτονται για αρκετά χρόνια ακόμη από τις εργασίες που έγιναν στο δημοτικό αυτό κτήριο. Δεν δικαιολογώ σε καμιά περίπτωση, αν όντως έτσι συμβαίνει, την καθυστέρηση που έχει επιδείξει η μισθώτρια. Για τους λόγους αυτούς νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθεί η μισθώτρια εγγράφως και να της ζητηθεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση, σε ένα χρόνο δέκα-δεκαπέντε ημερών. Πιστεύω ότι μια καλή συνεννόηση είναι προτιμότερη από μια εξώδικη αντιπαράθεση».

(Φωτογραφία αρχείου)

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο