Εργα βελτίωσης πεζοδρομίων στον Δήμο Καλαμάτας

[ad_1]

Εργο επισκευής – βελτίωσης πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων κ.λπ., προϋπολογισμού 100.400 ευρώ, προγραμματίζει ο Δήμος Καλαμάτας.

Αύριο η Οικονομική Επιτροπή του δήμου με τηλεδιάσκεψη, στη 1 το μεσημέρι, αναμένεται να εγκρίνει την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης.
Το έργο προβλέπει εργασίες επισκευής – βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης των πεζοδρομίων στην πόλη, μεταξύ άλλων, στις οδούς Μαυρομιχάλη, Αριστοδήμου, Παλαιολόγου, Φιλελλήνων, Σαλαμίνος και Χρυσανθέμων, που με την πάροδο των χρόνων εμφανίζουν προβλήματα φθορών, όπως ρηγματώσεις σκυροδεμάτων των τσιμεντοπλακών, που αποτελούν κατά κύριο λόγο την τελική τους επιφάνεια, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των πεζών (κίνδυνος πτώσεων, πρόκληση ατυχημάτων).
Το έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών, έχει προθεσμία υλοποίησης 240 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο