Εφεση του Δήμου Τριφυλίας για καταβολή επιδομάτων σε υπαλλήλουςΤην άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Τριφυλίας υποχρεούται να καταβάλει σε 16 ενάγοντες υπαλλήλους ποσά τα οποία αναφέρονται σε επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, νομιμοτόκως, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή.

Οπως τονίστηκε στην εισήγηση, σύμφωνα με την αριθ.16/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας, ο Δήμος Τριφυλίας υποχρεούται να καταβάλει σε 16 ενάγοντες, υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ποσά τα οποία αναφέρονται σε επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας ιδιωτών, από την επομένη ημέρα κάθε δικαιούμενης οφειλής, ή άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως.
Να σημειωθεί ότι τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν είναι, σε 14 4.250 ευρώ στον καθένα, σε έναν 902,77 ευρώ και σε έναν ακόμη 2.635, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως.
Μετά και από εισήγηση της νομικής συμβούλου του δήμου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άσκηση έφεσης, ενώ μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γιάννης Μερκούρης που τάχθηκε υπέρ του να κάνει δεκτή ο Δήμος Τριφυλίας την απόφαση του Ειρηνοδικείου και να προβεί στην καταβολή των ποσών στους δικαιούχους.

Κ.Μπ.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο