Ζητήματα δημοκρατίας στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έθεσε η παράταξη ΔριμήΖητήματα δημοκρατίας στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας” Δημήτρης Δριμής και Γιάννης Παρασκευόπουλος, στη χθεσινή διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ζητούν δε να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και διά ζώσης με τήρηση των μέτρων προστασίας.
Χαρακτηριστικά στην παρέμβασή τους προς τον πρόεδρο και τους δημοτικούς συμβούλους τονίζουν: «Οπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 10 της, από 11 Μαρτίου 2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: “Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της διά ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών”.
Στο δήμο μας γίνεται κατάχρηση της διά περιφοράς σύγκλησης, που κυρίως αναφέρεται σε κατεπείγοντα θέματα, ενώ δεν έγινε προσπάθεια συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη. Αποτέλεσμα, να έχει φιμωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ως βουλευόμενο σώμα, να μην αναπτύσσεται ζωντανός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και απλά να ψηφίζουμε ναι, όχι ή λευκό στις φερόμενες ως εισηγήσεις, που τις περισσότερες φορές είναι ελλιπείς, αόριστες και στερούνται επίκλησης νόμου και διατάξεων. Να πλήττονται οι αρχές της διαφάνειας και της ζωντανής πληροφόρησης των δημοτών.
Δεν μας έχει αποσταλεί ποτέ, μέχρι σήμερα, με την ολοκλήρωση της κάθε διά περιφοράς συνεδρίασης ένα σύντομο ενημερωτικό, ώστε να γνωρίζουμε τι αποφασίστηκε και με πόσα υπέρ ή κατά, ώστε να μην εγείρονται αδικαιολόγητα ερωτήματα ή να καταφεύγουμε σε μαντεψιές και μη ελεγχόμενες πληροφορίες.
Παρακαλούμε: Να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη καθώς και διά ζώσης με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού, στη δεύτερη περίπτωση.
Να μην εισάγονται θέματα που δεν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα στις διά περιφοράς συνεδριάσεις, όπως για παράδειγμα αυτό της ΔΕΥΑΤ.
Να λαμβάνουμε με τη λήξη της κάθε συνεδρίασης σύντομο ενημερωτικό, μέσω email.
Τέλος, κ. πρόεδρε παρακαλούμε, για άλλη μια φορά, να υπάρχουν σαφείς εισηγήσεις στα θέματα. Το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίζει με βάση τον Κώδικα και τους νόμους, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα υπέρβασης ή κατάχρησης εξουσίας».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο