Η Ευρωπαϊκή Ενωση επιθυμεί να αγοράσει περισσότερα εμβόλια covid-19 – Επιστήμη & Ζωή – Ειδήσεις


Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα για να καλύψει τον εφοδιασμό της με πιθανά εμβόλια COVID-19 αφού εκτιμά ότι ο αριθμός των διαθέσιμων δόσεων τον επόμενο χρόνο  ενδέχεται να υπολείπεται της ζήτησης.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποδυναμώσει μια παγκόσμια προσπάθεια προμηθειών υπό την ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να περιορίσει περαιτέρω τα εμβόλια που διατίθενται σε φτωχότερες χώρες, αν και έχει υποστηριχθεί δημοσίως  η διανομή εμβολίων COVID-19 σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε σε συνάντηση της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα, ότι «ο συνολικός αριθμός εμβολίων που θα μπορούσαν να παραχθούν παγκοσμίως το επόμενο έτος είναι 2,4 δισ. δόσεις».

Το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ονομάζεται COVAX, θέλει να εξασφαλίσει 2 δισεκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του 2021 και πολλές χώρες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πλούσιες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αγωνίζονται να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις δικές τους προμήθειες πιθανών εμβολίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, η ζήτηση θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά το επόμενο έτος, καθώς τα παγκόσμια περιστατικά κορωνοϊού έχουν ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια και η πανδημία δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτρέπει τις κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ να υποστηρίξουν τις διαπραγματεύσεις με έναν έβδομο παρασκευαστή εμβολίων, ενώ ήδη έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με την AstraZeneca και τη Sanofi και συνομιλούν με την Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer και CureVac για τις πιθανές λήψεις COVID-19.

Η Επιτροπή, τόνισε στους πρεσβευτές των κρατών μελών ότι αυτή η νέα προσπάθεια θα απαιτούσε τη συμπλήρωση ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, το οποίο μέχρι τώρα έχει διαθέσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να αγοράσει εμβόλια COVID-19, ανέφεραν πηγές.

Στη συνάντηση, οι απεσταλμένοι υποστήριξαν το σχέδιο ενίσχυσης του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης (ESI), αλλά οι συνομιλίες σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταβάλει κάθε κυβέρνηση της ΕΕ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα χρήματα της ΕΕ χρησιμοποιούνται για προκαταβολές σε παρασκευαστές εμβολίων και καλύπτουν κυρίως το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής. Με τις συμφωνίες που διαπραγματεύθηκαν οι Βρυξέλλες, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ως αντάλλαγμα το δικαίωμα να αγοράσουν ένα προκαθορισμένο ποσό δόσεων σε καθορισμένη τιμή.

Ενώ η αρχική πληρωμή θα χαθεί εάν ένα εμβόλιο αποδειχθεί αναποτελεσματικό ή επικίνδυνο, οι συμφωνίες επιτρέπουν στην ΕΕ να εξασφαλίσει δόσεις εκ των προτέρων, με τη δέσμευση να πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες πληρωμές σε μεταγενέστερο στάδιο εάν τα εμβόλια είναι επιτυχή.

Τον Αύγουστο, η Επιτροπή πλήρωσε στην AstraZeneca 336 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει υπό αυτές τις συνθήκες 300 εκατομμύρια δόσεις του υπό ανάπτυξη εμβολίου της, με δυνατότητα αγοράς άλλων 100 εκατομμυρίων βολών.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη εξασφαλίσει ή διαπραγματεύονται την προμήθεια περίπου 2 δισεκατομμυρίων δόσεων πιθανών εμβολίων COVID-19 από έξι εταιρείες με μη καθορισμένες ημερομηνίες παράδοσης, σύμφωνα με δημόσια στοιχεία.

Αυτή είναι η ίδια ποσότητα εμβολίων που ο ΠΟΥ έχει δεσμευτεί να αγοράσει μέσω της εγκατάστασης COVAX το 2021 και να διανείμει μεταξύ όλων των χωρών του κόσμου.

Η Επιτροπή προειδοποίησε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να μην αγοράσουν εμβόλια μέσω του COVAX, καθώς το παγκόσμιο σύστημα προμηθειών θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΕ να έχει ένα μικρό μερίδιο δόσεων, καθώς ο πληθυσμός της είναι μόνο 450 εκατομμύρια από τα 8 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής, η Γερμανία και η Γαλλία, τα μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ, δεν θα αγοράσουν εμβόλια μέσω του συστήματος του ΠΟΥ, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ στο Reuters.

Ωστόσο, η ΕΕ έχει δηλώσει δημοσίως ότι θέλει να ενισχύσει την ικανότητα παραγωγής των παρασκευαστών εμβολίων και να μοιραστεί τυχόν υπερβολικές δόσεις με φτωχότερα έθνη. Είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές στον ΠΟΥ για την εξασφάλιση εμβολίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα για να καλύψει τον εφοδιασμό της με πιθανά εμβόλια COVID-19 αφού εκτιμά ότι ο αριθμός των διαθέσιμων δόσεων τον επόμενο χρόνο  ενδέχεται να υπολείπεται της ζήτησης.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποδυναμώσει μια παγκόσμια προσπάθεια προμηθειών υπό την ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να περιορίσει περαιτέρω τα εμβόλια που διατίθενται σε φτωχότερες χώρες, αν και έχει υποστηριχθεί δημοσίως  η διανομή εμβολίων COVID-19 σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε σε συνάντηση της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα ότι «ο συνολικός αριθμός εμβολίων που θα μπορούσαν να παραχθούν παγκοσμίως το επόμενο έτος είναι 2,4 δισ. δόσεις»

Το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ονομάζεται COVAX, θέλει να εξασφαλίσει 2 δισεκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του 2021 και πολλές χώρες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πλούσιες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αγωνίζονται να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις δικές τους προμήθειες πιθανών εμβολίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, η ζήτηση θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά το επόμενο έτος, καθώς τα παγκόσμια περιστατικά κορωνοϊού έχουν ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια και η πανδημία δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτρέπει τις κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ να υποστηρίξουν τις διαπραγματεύσεις με έναν έβδομο κατασκευαστή εμβολίων, ενώ ήδη έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με την AstraZeneca και τη Sanofi , ενώ ήδη συνομιλούν με την Johnson & Johnson, Moderna , Pfizer και CureVac για τις πιθανές λήψεις COVID-19.

Η Επιτροπή τόνισε στους πρεσβευτές των κρατών μελών ότι αυτή η νέα προσπάθεια θα απαιτούσε τη συμπλήρωση ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, το οποίο μέχρι τώρα έχει διαθέσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να αγοράσει εμβόλια COVID-19, ανέφεραν πηγές.

Στη συνάντηση, οι απεσταλμένοι υποστήριξαν το σχέδιο ενίσχυσης του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης (ESI), αλλά οι συνομιλίες σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταβάλλει κάθε κυβέρνηση της ΕΕ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα χρήματα της ΕΕ χρησιμοποιούνται για προκαταβολές σε κατασκευαστές εμβολίων και καλύπτουν κυρίως το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής. Σύμφωνα με τις συμφωνίες που διαπραγματεύθηκαν οι Βρυξέλλες, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ως αντάλλαγμα το δικαίωμα να αγοράσουν ένα προκαθορισμένο ποσό δόσεων σε καθορισμένη τιμή.

Ενώ η αρχική πληρωμή θα χαθεί εάν ένα εμβόλιο αποδειχθεί αναποτελεσματικό ή επικίνδυνο, οι συμφωνίες επιτρέπουν στην ΕΕ να εξασφαλίσει δόσεις εκ των προτέρων με τη δέσμευση να πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες πληρωμές σε μεταγενέστερο στάδιο εάν τα εμβόλια είναι επιτυχή.

Τον Αύγουστο, η Επιτροπή πλήρωσε στην AstraZeneca 336 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει υπό αυτές τις συνθήκες 300 εκατομμύρια δόσεις του υπό ανάπτυξη εμβολίου της , με δυνατότητα αγοράς άλλων 100 εκατομμυρίων βολών.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη εξασφαλίσει, ή διαπραγματεύονται την προμήθεια, περίπου 2 δισεκατομμυρίων δόσεων πιθανών εμβολίων COVID-19 από έξι εταιρείες με μη καθορισμένες ημερομηνίες παράδοσης, σύμφωνα με δημόσια στοιχεία.

Αυτή είναι η ίδια ποσότητα εμβολίων που η ΠΟΥ έχει δεσμευτεί να αγοράσει μέσω της εγκατάστασης COVAX το 2021 και να διανείμει μεταξύ όλων των χωρών του κόσμου.

Η Επιτροπή προειδοποίησε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να μην αγοράσουν εμβόλια μέσω του COVAX, καθώς το παγκόσμιο σύστημα προμηθειών θα μπορούσε να οδηγήσει στην ΕΕ να έχει ένα μικρό μερίδιο δόσεων, καθώς ο πληθυσμός της είναι μόνο 450 εκατομμύρια από τα 8 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. .

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής, η Γερμανία και η Γαλλία, τα μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ, δεν θα αγοράσουν εμβόλια μέσω του συστήματος της ΠΟΥ, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ στο Reuters.

Ωστόσο, η ΕΕ έχει δηλώσει δημοσίως ότι θέλει να ενισχύσει την ικανότητα παραγωγής των κατασκευαστών εμβολίων και να μοιραστεί τυχόν υπερβολικές δόσεις με φτωχότερα έθνη. Είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές στον ΠΟΥ για την εξασφάλιση εμβολίων.

Πηγές: Reuters

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο