Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο φάρμακο κατά της COVID-19 – Επιστήμη & Ζωή – Ειδήσεις


To remdesivir είναι το πρώτο φάρμακο που εγκρίνεται σε επίπεδο ΕΕ για τη θεραπεία της COVID-19. Η εν λόγω άδεια, η οποία χορηγείται βάσει ταχείας διαδικασίας, εκδίδεται κατόπιν σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και επακόλουθης έγκρισης από τα κράτη μέλη.

 Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, τα δεδομένα για τη ρεμδεσιβίρη αξιολογήθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα μέσω διαδικασίας “συνεχόμενης αξιολόγησης”, την οποία χρησιμοποιεί ο EMA στη διάρκεια υγειονομικών εκτάκτων αναγκών για την αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς αυτά καθίστανται σταδιακά διαθέσιμα. Έτσι, στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού, κατέστη δυνατή η ταχεία χορήγηση της έγκρισης εντός μίας εβδομάδας από τότε που ο ΕΜΑ εξέδωσε τη σχετική σύσταση, αντί των 67 ημερών που απαιτούνται συνήθως.

 Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: “Η σημερινή αδειοδότηση ενός πρώτου φαρμάκου για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 είναι ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση αυτού του ιού. Χορηγούμε την άδεια αυτή μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται γρήγορα, όποτε καθίστανται διαθέσιμες νέες θεραπείες. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε  αποτελεσματικές θεραπείες ή εμβόλια κατά του κορωνοϊού”.

Το remdesivir έχει πλέον εγκριθεί για άδεια κυκλοφορίας υπό όρους, που αποτελεί έναν από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της ΕΕ που έχουν θεσπιστεί για να διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση σε φάρμακα, τα οποία αντιμετωπίζουν μη καλυπτόμενες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω απειλών για τη δημόσια υγεία, όπως η τρέχουσα πανδημία.

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο