Καθορίζονται οι τιμές για χρήση αιγιαλού στην Τριφυλία 

Τον καθορισμό των τιμών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις, καλείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας που συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα στις 11 το πρωί.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, Α’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης των εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών χώρων ΔΕ Φιλιατρών, Δήμου Τριφυλίας». Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης των εργασιών «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2020)».

Ορισμός συμβολαιογράφου σχετικά με τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου, ποσού 868.000 ευρώ, χορηγούμενου στο Δήμο Τριφυλίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Τριφυλίας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης «Εργασίες επισκευής στον ξενώνα Σιδηροκάστρου», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο