Μελέτη για αντιμετώπιση διάβρωσης στη Μεθώνη



Την εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου διάβρωσης, με στόχο την προστασία του κάστρου και της παράκτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης, δημοπρατεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η Σεπτεμβρίου.
Οπως επισημαίνεται στην περίληψη διακήρυξης, στόχος της μελέτης είναι: Η συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης στην παράκτια ζώνη της Μεθώνης, η οποία έχει καταστραφεί από τις έντονες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών. Η δημιουργία αμμουδιάς που θα αυξήσει τον τουρισμό της περιοχής. Η προστασία του κάστρου και του παραλιακού μετώπου από τις έντονες καιρικές συνθήκες. Η προστασία και βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου και ειδικά των συνθηκών αγκυροβολισμού των αλιευτικών σκαφών με νέες εγκαταστάσεις. Η βελτίωση των δυο μόλων και η επέκταση του τσιμεντένιου μόλου, ώστε να προσεγγίζουν εύκολα σε αυτόν σκάφη αναψυχής, τα οποία είναι πολλά τους θερινούς μήνες.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ 055 και από ΣΑΤΑ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.





Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο