Μερκούρης σε Λεβεντάκη: “Κύριε δήμαρχε πού πάμε;” 

«Κύριε δήμαρχε πού πάμε;» αναρωτιέται σε επιστολή του ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο Δήμο Τριφυλίας Γιάννης Μερκούρης, απαντώντας στο δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη σε όσα τους καταλογίζει για την απουσία τους από την τελευταία προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στέκεται στην αναφορά του δημάρχου ότι εξαιτίας της μη συνεδρίασης χάνεται έργο 1,8 εκ. ευρώ από τη ΔΕΥΑΤ και καταλογίζει στο δήμαρχο ότι «η μοναδική αιτία είναι η προχειρότητα και η ανικανότητα να διαχειριστείτε κρίσιμα ζητήματα»

Αναλυτικά ο κ. Μερκούρης αναφέρει: «Σε ποια προγραμματική σύμβαση αναφέρεσθε κύριε δήμαρχε; Δεν θα σταθώ στην αναγκαιότητα ή μη της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για τις δύο ενότητες, αλλά στον τρόπο που λειτουργήσατε για αυτή την ένταξη, σε ένα πρόγραμμα που το γνωρίζετε και το χειρίζεσθε με συνεργάτες (μελετητικά γραφεία) εκτός δήμου από το Νοέμβριο του 2019. Δεν θα ασχοληθώ, επίσης, για τις ύβρεις και τις ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον των δημοτικών συμβούλων και της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Ο κόσμος κατάλαβε πώς λειτουργείτε και το εκδηλώνει παντοιοτρόπως. Γίνατε πολύ κουραστικός για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Τελειώστε επιτέλους αυτές τις απειλές. Σας προκαλώ αν έχετε στοιχεία δώστε τα.

Ας δούμε, όμως, τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας που απευθύνατε στους δημοτικούς συμβούλους. Ειλικρινά σε ποιους; Εμάς, της προηγούμενης δημοτικής αρχής που δεν μας «βλέπετε», δηλαδή δεν μας θέλετε ούτε και για τη θετική μας ψήφο. Αλήθεια κε δήμαρχε ισχύουν οι συνεργασίες σας με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις; Εχετε ή όχι την απαιτούμενη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Ας προχωρήσουμε όμως στην παράθεση των στοιχείων να ενημερωθούν οι δημότες, διότι τους έχετε συσκοτίσει με αυτά που λέτε: Νοέμβριος 2019 αριθ. 3796/22-11-2019 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το ΠΕΛ 75 ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4000 «Εργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τη ΔΕΥΑΤ η 25η Φεβρουαρίου 2020. Μέχρι τότε δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτε. Στις 20-2-2020 δίδεται παράταση για την υποβολή μέχρι 27-3 2020. Στις 28-2-2020, φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο την προγραμματική σύμβαση και την υποβολή της πράξης για αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης των Δ.Δ. Φιλιατρών και Γαργαλιάνων.

Μέχρι και τότε πάλι δεν έχετε κάνει κάτι, και πώς να είχατε όταν δεν είχατε τις άδειες χρήσης νερού, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης. Την 16η Μαρτίου ανακοινώθηκε η 2η παράταση υποβολής πρόσκλησης (αριθ. 805/16-2-2020) μέχρι 26-6-2020. Στις 3-4-2020 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ υπό την προεδρία σας, ψηφίζει την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και δημιουργεί κωδικό εξόδου Κ.Α 61.00.26 «Υπηρεσίες για την υποβολή πρότασης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού», 15.000 ευρώ. Στις 27-4-2020 δημοσιεύεται η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την έκδοση αδειών χρήσης νερού-υδροληψίας στις 23 θέσεις στις Δ.Ε .Φιλιατρών και Γαργαλιάνων (ΑΔΑ:6ΟΧ3465ΘΠ4-Ε3Ζ). Στις 15-5 2020 το Δ.Σ. εγκρίνει την ανωτέρω δέσμευση 12.606,30 ευρώ από τον Κ.Α62.98.03 και 3.025,51 ευρώ από τον Κ.Α. 54.00.00 για το ΦΠΑ. Πολύ γρήγορες διαδικασίες, ανά εικοσαήμερο και…! Στις 3-6-2020, έξι μήνες μετά την 1η πρόσκληση, δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την έκδοση αδειών χρήσης νερού υδροληψίας Δ.Ε. Φιλιατρών και Γαργαλιάνων με καταληκτική ημερομηνία την 9-6-2020 .

Οι άδειες χρήσης ήταν γνωστή προαπαιτούμενη υποχρέωση για την υποβολή της πρότασης. Σαράντα ημέρες μετά την ανάληψη υποχρέωσης. Σε μία παράγραφο της πρόσκλησης αναφέρεται: «Η ΔΕΥΑΤ…θέλει να καταθέσει πρόταση…με καταληκτική ημερομηνία την 27-3-2020»,ανακατεμένα έγγραφα από την προηγούμενη πρόσκληση. Στις 12-6-2020 ακυρώνεται η ανωτέρω πρόσκληση [αριθ .102 απόφαση (ΑΔΑ:9ΟΗ2465ΘΠ4-Ο31)]. Με την αριθ.113/12-6-2020 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΤ (ΑΔΑ:Ψ8Ε3465ΘΠ4-ΠΔΛ) εγκρίνεται η προγραμματική σύμβαση με το δήμο (σχετ. το αριθ. 1168 /28-02-2020 της Τ.Υ. του δήμου) και προκύπτει και το 1497/17-6-2020 της Τ.Υ; Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης «Προμήθεια εγκατάστασης   συστήματος τηλεμετρίας…». Ειλικρινά, αναρωτιέται κάποιος τόσο καιρό πού ήταν όλα αυτά και ξυπνάνε οκτώ ημέρες πριν την 26-6-2020, ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής; Στην ίδια απόφαση εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την υπογραφή και υποβολή της πρότασης, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης των απαραίτητων κωδικών ΟΠΣ  και εγκρίνεται και η 23/2020 μελέτη της Τ.Υ.

Ο ΦΠΑ ποσού 350.000 ευρώ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και θα βαρύνει τη ΔΕΥΑΤ σύμφωνα με το ποσό που ανακοίνωσε ο δήμαρχος και το πληροφορηθήκαμε και εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι (ΑΔΑ:Ψ8Ε3465ΘΠ4-ΠΔΛ). Καμαρώστε λειτουργία Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ: Την 28η Φεβρουαρίου αποφασίζει την πρώτη υποβολή πρότασης. Την 3η Απριλίου ψηφίζει τη δαπάνη πληρωμής του προστίμου για τις άδειες χρήσης νερού (23 επί 250 ευρώ ανά πηγή 5.750). Τελικά ποιος το πλήρωσε, ο δήμαρχος όπως ισχυρίζεται ή η ΔΕΥΑΤ; Ακόμη δεν έχει ασχοληθεί με τις άδειες χρήσης νερού, τουλάχιστον φανερά.

Στα προς συζήτηση θέματα του Δ.Σ. που αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας ήταν και η ψήφιση της ήδη ψηφισμένης προγραμματικής σύμβασης (20/2020 ΑΔΣ) και τροποποίηση της απόφασης αυτής. Κάτι δεν πάει καλά κε δήμαρχε. Πότε θα συγκεντρώνατε όλα τα δικαιολογητικά, ώστε την επόμενη να καταθέτατε το φάκελο;

Οι όλες ενέργειες παραπέμπουν σε ταχύτητες φωτός. Ούτε και εσείς το θέλατε το έργο κε Δήμαρχε. Μήπως είχατε αλλάξει γνώμη και γι’ αυτό καθυστερούσατε και αλλάζατε συνεχώς πορεία; Ενεργήσατε με μια αδικαιολόγητη μυστικότητα, η οποία και σας οδήγησε σε σωρεία λαθών. Αλήθεια, κύριε δήμαρχε, πού και με ποια απόφαση είχατε αναθέσει τη μελέτη για τη συγκεκριμένη πρόταση; Συντάχθηκε αυτή η μελέτη; Θεωρήθηκε; Παραλήφθηκε;

Κύριε δήμαρχε, θα καταλάβει, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο ο καλόπιστος αναγνώστης γιατί οδηγηθήκατε εδώ. Τα σημερινά σχόλια είναι ενδεικτικά. Η μοναδική αιτία είναι η προχειρότητα και η ανικανότητα να διαχειριστείτε κρίσιμα ζητήματα. Σας δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλετε μια πρόταση στο ΕΣΠΑ και την απεμπολήσατε. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, όταν είδαμε πώς διαχειριστήκατε τα έργα που σας παρέδωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Χρειάζεται υπευθυνότητα και προπαντός διάθεση, ανεξάντλητη διάθεση για συνεργασία. Οι συνεργασίες για σας, κύριε δήμαρχε είναι δυστυχώς εκτός των ορίων του δήμου με εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί έχουν την απαιτούμενη νομιμότητα από την Αποκεντρωμένη;

Κύριε δήμαρχε, οι επτά σας έγιναν τέσσερις, πώς θα διοικήσετε το δήμο κύριε; Από πότε και γιατί έγιναν Ιούδες και εσείς Ιησούς; Με ποια διάθεση να συνεργαστούν μαζί σας «οι πεινασμένοι και ξυπόλυτοι» με εσάς τον «χορτάτο»; Μήπως είναι πολύ προσβλητικοί και εγωιστικοί οι χαρακτηρισμοί σας; Θέλετε συμβούλους και συνεργάτες άβουλους και υποτακτικούς; Θέλετε ένα Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει χωρίς να γνωρίζει; Συνειδητοποιήσατε τι έγινε προχθές στην άδεια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου; Γνωρίζετε ότι χωρίς Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορείτε να προχωρήσετε; Υπήρχε περίπτωση με κλειστά χαρτιά να υφαρπάζατε τις ψήφους των δημοτικών συμβούλων; Γιατί δεν εμπιστεύεστε τις υπηρεσίες του δήμου; Γιατί τις αποδυναμώνετε και τις απαξιώνετε; Οι καιροί ου μενετοί. Καπετάνιος στις επιχειρήσεις σας κύριε δήμαρχε, στο δήμο πρώτος μεταξύ ίσων. Ο λαός σας εξέλεξε για δήμαρχο και ο ίδιος λαός σας έδωσε και τους συνεργάτες. Μην τον περιφρονείτε και μην τον προδίδετε. Αυλοκόλακες υπάρχουν πολλοί και στη δική σας αυλή! Καλή πορεία!».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο