Μονιμοποιούνται 17 συμβασιούχοι στο Δήμο ΤριφυλίαςΔικαιώθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας και μονιμοποιούνται στο Δήμο Τριφυλίας 17 συμβασιούχοι-παρατασιούχοι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να μην ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Δικαστηρίου.

Μάλιστα την απόφαση της δημοτικής αρχής να μην ασκηθεί έφεση ανακοίνωσε και πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή ο ίδιος ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης, σημειώνοντας ότι ο δήμος χρειάζεται και θέλει να κρατήσει τους εργαζόμενους.
Να τονίσουμε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν κινηθεί νομικά διεκδικώντας να αναγνωριστεί από το δικαστήριο ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο δήμο, στον τομέα καθαριότητας που εργάζονταν από το 2014-15 μέχρι και τις 31 Μαρτίου του 2018.
Με την απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες συνδέονται με το Δήμο Τριφυλίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την ημερομηνία της αρχικής προσλήψεως τους. Αναγνωρίζει την ακυρότητα της εκ μέρους του εναγομένου καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των εναγόντων. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των εναγόντων υπό το καθεστώς συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως εργατών καθαριότητας και να τους καταβάλλει τις νόμιμες μηνιαίες αποδοχές τους, που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτήν την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Καταδικάζει τον εναγόμενο σε χρηματική ποινή 100 ευρώ για κάθε μέρα που θα παραλείπει να απασχολεί έκαστο των εναγόντων.
Μάλιστα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε η εργασία τους να ξεκινήσει από σήμερα 11 του μηνός ως ορισμένου χρόνου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να γίνουν αορίστου με την απαραίτητη τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Υπέρ της απόφασης ψήφισαν και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης Γιάννης Μερκούρης και Μαρία Πανουσιοπούλου η οποία τόνισε ότι επιβάλλεται να ενισχυθεί το δυναμικό του δήμου στην καθαριότητα και πως πρέπει να αρχίσουν την εργασία τους από αύριο.

Κ.Μπ.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο