Μπαίνουν Seatrac σε παραλίες της ΤριφυλίαςΟμόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού κατακυρώνοντας το διαγωνισμό του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Τριφυλίας» στους προσωρινούς αναδόχους.
Συγκεκριμένα: Για το τμήμα 1 στην εταιρεία «Α. Μαντελάκης & Σία Ο.Ε.», με ποσό οικονομικής προσφοράς 68.550 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Για τα τμήματα 2, 3 και 4 στην εταιρεία «Ζουμπουλάκης Προμήθειες Α.Ε.», με ποσό οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 2, 31.480 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το τμήμα 3, 72.483 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και για το τμήμα 4, 24.475 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Πάντως αν και η απόφαση ήταν ομόφωνη, δεν έλειψε ο καυστικός σχολιασμός από το δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Γιάννη Μερκούρη που τόνισε: «Ψηφίζω ναι. Είναι ένα έργο που ολοκλήρωσε με επιτυχία η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, η άχρηστη κατά την άποψη της δημοτικής αρχής».
Επίσης κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού που περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο νέων πιστώσεων, που είναι η αμοιβή ορκωτών λογιστών για διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο με ποσό 24.800 ευρώ, καθώς και η προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών με ποσό 2.000 ευρώ.
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο κ. Μερκούρης σημειώνοντας: «Δεν είμαι αντίθετος σε κανέναν έλεγχο, όμως ψηφίζω κατά για τους παρακάτω λόγους: Το θέμα έρχεται με βάσιμες και σοβαρές επιφυλάξεις από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου. Οι επιφυλάξεις μάλιστα βασίζονται σε διατάξεις νόμων. Ο ν.3463 /2006 τ. Α ΦΕΚ 114/8-6-2006 στο άρθρο 168 αναφέρει: “Η οικονομική επιθεώρηση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
μπορεί να διενεργεί οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στις διαχειρίσεις των δήμων και κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και μετά από αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του γενικού γραμματέα Περιφέρειας”.
Εάν επιθυμείτε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, οφείλετε να απευθυνθείτε στον εποπτεύοντα φορέα, την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια (ν.3492/2006 Φ.Ε.Κ τ.Α210/05- 10 -2006 άρθρα 13, 14). Απορώ γιατί εμμένετε σε μια διαδικασία που δεν υποστηρίζεται από διάταξη νόμου».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο