Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος για την αποκατάσταση του Πύλα – Γιάλοβα“Μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των αρχών του έτους 2019, προκλήθηκε από τη δράση βρόχινων υδάτων μερική κατάρρευση πρανούς στη δημοτική οδό Γιάλοβα – Πύλα, πλησίον του οικισμού της Πύλας, με συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα αυτό.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εκτελέστηκαν δύο έργα άμεσων παρεμβάσεων και προσωρινής αποκατάστασης της κυκλοφορίας, ενώ ακολούθησε η διενέργεια διερευνητικών γεωτρήσεων και εκπονήθηκε μελέτη αποκατάστασης, από ειδικό γεωλόγο – γεωτεχνικό μηχανικό. Κατόπιν των τεχνικών δεδομένων της ανωτέρω μελέτης συντάχθηκε μελέτη, η οποία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση του πρανούς και της ασφαλούς κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου, οι εργασίες αποκατάστασης άρχισαν τον Μάρτιο τρέχοντος έτους με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου στις αρχές Αυγούστου. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο αποκατάστασης αποτελεί ένα ιδιαίτερο γεωτεχνικό έργο, αφού προβλέπει κατασκευή οπλισμένου επιχώματος ύψους μεγαλύτερου των 6 μέτρων, σε συνδυασμό με συρματοκιβώτια, διευθέτηση υδάτων και οδοστρωσία, που απαιτεί προσεκτική μεθοδολογία κατασκευής και τήρηση των προδιαγραφών. Κατά συνέπεια μπορεί να δημιουργείται στους μη ειδικούς η αίσθηση αργών ρυθμών εργασιών, η οποία όμως είναι η δέουσα για έργα αυτής της κατηγορίας και προφανώς δεν εξαρτάται από τον εργολάβο, ο οποίος εκτελεί το ανωτέρω «ειδικό» έργο κατά τρόπο σύμφωνο με τις προδιαγραφές και εντός χρονοδιαγράμματος”.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο