Ο Μερκούρης για τα έργα στην ΚυπαρισσίαΣε σημαντικά έργα που αφορούν την Κυπαρισσία, όπως το open mall και η ενεργειακή αναβάθμιση στο κολυμβητήριο, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας Γιάννης Μερκούρης, τονίζοντας ότι έχουν καθυστερήσει. Επισημαίνει ακόμα ότι το έργο για την αναστήλωση του κάστρου είχε ήδη προετοιμαστεί.

Χαρακτηριστικά ο κ. Μερκούρης αναφέρει:

«Πρόσφατα ειπώθηκε διά στόματος του κ. δημάρχου και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα αλαζονικό ότι το έργο «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωση των τειχών Κάστρου Κυπαρισσίας», προϋπολογισμού 1.725.000 ευρώ, σώθηκε (και αυτό) και υλοποιείται, κατόπιν προσωπικών του ενεργειών. Η παράθεση των στοιχείων όμως που αφορούν το έργο είναι αδιάψευστοι μάρτυρες: Την 4-12-2018 το ΥΠΠΟΑ εγκρίνει την επικαιροποιημένη οικονομοτεχνική μελέτη του έργου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/624718/63607/4078/1364). Το τεχνικό δελτίο για την ένταξη υποβλήθηκε στις 11-12-2018 μετά την υπ’ αριθ. 1916/19-07-2018 πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με κωδικό ΠΕΛ55 για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονας προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος-μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με τίτλο “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)”».

Στις 18-6-2019 με το αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/326028/33790/2674 έγγραφό του ο δικαιούχος του έργου, δηλαδή η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ αιτήθηκε την απόσυρση της πράξης από την πρόσκληση ΠΕΛ55, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου στην πρόσκληση ΠΕΛ68. Σε ανταπόκριση του ανωτέρω αιτήματος του δικαιούχου, απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 2326/25-06-2019 απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου η αίτηση χρηματοδότησης του έργου από την πρόσκληση ΠΕΛ55 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από την πρόσκληση ΠΕΛ68. Πράγματι, έξι ημέρες μετά, την 1-7-2019, υποβλήθηκε, όπως είχε προαποφασισθεί, από τη δικαιούχο του έργου αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ, το υπ’ αριθ. ID 72800 τεχνικό δελτίο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στην πρόσκληση ΠΕΛ68 «Προστασία του περιβάλλοντος-μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ενώ στις 9-8-2019 υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία (2821/09-08-2019).
Με την αριθ. 3946/06-12-2019 απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος-μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Πελοπόννησος».

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την 27-5-2020 και αναμένεται σύντομα η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα.
Η σημαντική αυτή εξέλιξη ήταν μια συλλογική προσπάθεια και απαίτησε πολύ χρόνο και κόπο. Σε όλους αυτούς (προηγούμενες δημοτικές αρχές, Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπηρεσίες ΥΠΠΟΑ και όχι μόνον) που κοπίασαν ώστε να είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναμένουμε την υπογραφή της σύμβασης του έργου, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί η σημερινή δημοτική αρχή. Οι ισχυρισμοί του δημάρχου ότι με δικές του παρεμβάσεις και ενέργειες το έργο δεν απορρίφθηκε και εντάχθηκε, διαψεύδονται από τις αποφάσεις που προεκτέθηκαν. Η απόφαση να αποσυρθεί η πρόταση από το ΠΕΛ55 και να υποβληθεί και μάλιστα σε έξι ημέρες στο ΠΕΛ68, ήταν αποκλειστικά του δικαιούχου του έργου, δηλαδή της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μοναδικό κριτήριο για την απόφαση αυτή ήταν η βέλτιστη εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, δεδομένου ότι η υλοποίησή του αποτέλεσε προτεραιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ από την πρώτη στιγμή. Ουδέποτε τέθηκε εν αμφιβόλω η ένταξη της πρότασης και κανένας «σωτήρας» δεν χρειάστηκε να παρέμβει για να σώσει το έργο. Η συνεργασία του ΥΠΠΟΑ με την Περιφέρεια οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο κύριος δήμαρχος ας κάνει υπομονή να ολοκληρωθεί το έργο, θα χαρεί διότι θα ολοκληρωθεί μέσα στη θητεία του, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά και εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να φροντίσει να διεκδικήσει και άλλα έργα για την Τριφυλία. Μέχρι τότε οφείλει να σέβεται και να αναγνωρίζει τον κόπο και τις προσπάθειες των προκατόχων του για να έχει το δικαίωμα να του αναγνωρίσουν οι μετά από αυτόν ό,τι θα αφήσει στον τόπο.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο κύριος δήμαρχος αρέσκεται να μιλάει για τα έργα που προχωρούν. Δεν μπορεί να μην αναλογίζεται κανείς πώς θα έκανε αν ήταν και με δικές του ενέργειες. Επιμελώς όμως αποφεύγει να αναφέρεται σε δρομολογημένα έργα που καθυστερούν με δική του ευθύνη.

Πληροφορούμαι ότι για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Κυπαρισσίας τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων ενεργειών υλοποίησής του είναι ελάχιστα έως μηδενικά.

Το έργο με τίτλο « Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας», με κωδικό ΟΠΣ 5037513, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με δικαιούχο τον Δήμο Τριφυλίας και συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Μεσσηνίας με την αριθμ. 4311/1473/Α3/28-06-2019 απόφαση της ειδικής γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ (ΑΔΑ: 645Α465ΧΙ8-ΗΥΒ). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 1.696.000,00 €, χρηματοδοτείται μέσω του κωδικού 2019ΣΕ11910079 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Πρόσφατα, μάλιστα, η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ ενημέρωσε τον δήμο ότι δεν έχει προβεί σε ανάληψη καμίας νομικής δέσμευσης, με αποτέλεσμα, σύμφωνα και με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, να κινδυνεύει πλέον να τεθεί η πράξη σε καθεστώς επιτήρησης ή και να ανακληθεί η απόφαση ένταξης του έργου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 645Α465ΧΙ8-ΗΥΒ), ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 1-12-2020!

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020 στο γραφείο δημάρχου, παρουσία των προέδρων και στελεχών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, ενημερώθηκε ο δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών για όλες τις ενέργειες και διαδικασίες στις οποίες πρέπει να προβεί ο δήμος, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Ομως, η δημοτική αρχή, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις, δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια για να προχωρήσει το έργο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με απόφαση της δημοτικής αρχής μετακινήθηκε ο αρμόδιος υπάλληλος που είχε ασχοληθεί με το έργο από την αρχή του, σε άλλη υπηρεσία, με αποτέλεσμα να είναι πλέον άγνωστο αν και πότε θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απένταξης του έργου.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Το Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας, ένα εμβληματικό έργο για την πόλη και τον δήμο συνολικά, παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου της ενεργειακής του αναβάθμισης.
Το υπ’ αριθ. ID: 46360 τεχνικό δελτίο της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» με κωδικό ΟΠΣ 5030017, με τα συνημμένα σε αυτό αρχεία, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Με την υπ’ αριθ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/6355/28-06-2019 απόφαση της ειδικής γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» με κωδικό ΟΠΣ 5030017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΖΗΕ465ΧΙ8-ΜΞΗ). Εργο προϋπολογισμού 954.105,67 ευρώ.

Στην απόφαση ένταξης ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της πράξης η 31-12-2023. Ομως, στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 10-10-2019. Μέχρι σήμερα όμως, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη ημερομηνία αυτή, ο δήμος όχι μόνο δεν έχει υπογράψει σύμβαση, αλλά δεν έχει ακόμα προβεί ούτε καν στην απαραίτητη προέγκριση δημοπράτησης του κύριου υποέργου, προκειμένου να δημοπρατηθεί και να υπογραφεί η απαιτούμενη σύμβαση.

Δεδομένου ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ καθορίζει αυστηρές και ανελαστικές προθεσμίες και διαδικασίες υλοποίησης των πράξεων, απαιτείται η άμεση ανταπόκριση του δήμου προκειμένου να μην τεθεί εν αμφιβόλω η χρηματοδότηση του έργου.
Ανησυχώ, δεν κινδυνολογώ. Τρία σημαντικά έργα για την πόλη της Κυπαρισσίας και για όλη την Τριφυλία, προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ με ό,τι συνεπάγεται αυτό».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο