Πακέτο δανείων 1,1 δισ. μεταβίβασε η Alpha | Επιχειρήσεις


Τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου κόκκινων επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ, με την επωνυμία Neptune, ανακοίνωσε η Alpha Bank, επιτυγχάνοντας το κλείσιμο μιας σημαντικής συναλλαγής παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Το χαρτοφυλάκιο Neptune μεταβιβάζεται στην εταιρεία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group. Το συνολικό τίμημα διαμορφώνεται περίπου στο 24% επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δηλαδή κοντά στα 264 εκατ. ευρώ περίπου, με δυνατότητα να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) έως το 30% της λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η τράπεζα κινήθηκε με ευελιξία διασφαλίζοντας το μέγιστο όφελος, στο πλαίσιο των δύσκολων συνθηκών και της συνθετότητας που είχε η συναλλαγή, επιλέγοντας κατ’ αρχήν να μειώσει την περίμετρο του χαρτοφυλακίου από το αρχικό 1,8 δισ. ευρώ σε 1,1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, αποδέχθηκε μέρος του τιμήματος να είναι μεταβλητό προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη διαχείρισή του. Διαπραγματεύθηκε επίσης τη λήψη εγγυητικής επιστολής τράπεζας του εξωτερικού με investment grade πιστοληπτική διαβάθμιση, για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία των συμφερόντων της τράπεζας.

Τη μεταβατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου Neptune, όπως σημειώνει η ανακοίνωση της Alpha Bank, θα αναλάβει η εταιρεία Cepal Hellas. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του γ΄ τριμήνου 2020 και θα έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας. Η PwC ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της τράπεζας για θέματα ελληνικού δικαίου.

Η συναλλαγή Neptune αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου που παρουσίασε η διοίκηση της Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019 και περιλαμβάνει κυρίως τη μείωση των κόκκινων δανείων έως και 10,6 δισ. ευρώ – project Galaxy, για το οποίο οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένονται την Παρασκευή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πώλησης του Neptune αποτιμάται ως ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί μια μεγάλη συναλλαγή πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στη μετά COVID-19 εποχή.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο