Παράταση για ανάπλαση στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Ανω Πόλης Κυπαρισσίας» για τρεις μήνες.

Η παράταση δόθηκε μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για λόγους άρτιας και ασφαλούς υλοποίησης του έργου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στους λόγους που μνημονεύονται είναι οι εξής: Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανω Πόλη. Η απόφαση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση των εργασιών. Το γεγονός ότι απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του αναδόχου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

προκειμένου να ολοκληρωθούν κρίσιμες συμβατικές εργασίες του έργου. Το από 17 Μαρτίου έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών λόγω της εύρεσης ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό έχει διαταχθεί η διακοπή όλων των εργασιών στο έργο έως την ολοκλήρωσή τους. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα αποτροπής κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τα οποία συνεχίζουν να επηρεάζουν τη στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.

Σε σχέση με την εισήγηση, μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης σημειώνοντας: «Οσον αφορά τον ΔΕΔΗΕ, δεν έχω αντίρρηση να δοθεί παράταση για τους λόγους που επικαλείται η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Οσον αφορά όμως την ΟΚΤΑΝΑ, με ποια εξουσιοδότηση νόμου η

Οικονομική Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει παράταση σε μια σύμβαση που είναι άκυρη; Αυτό είναι γνωστό από τις αρχές Απριλίου, όταν διαπιστώθηκε ότι η σύμβαση δεν υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο του νομού για έλεγχο νομιμότητας. “Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη” (Ν.4129/2013 άρθρο 36 παρ.4 και 3852/2010 άρθρο 278 παρ.4). Οφειλε ο δήμαρχος να είχε κινήσει τις διαδικασίες ακύρωσης της σύμβασης, όπως ορθά ενήργησε για το ταρτάν Φιλιατρών, αλλά και εκεί με καθυστέρηση και να επαναδημοπρατήσει το έργο. Θα είχαμε αποφύγει όλη την ταλαιπωρία, αν δεν είχατε απολέσει πολύτιμο χρόνο στην αναζήτηση πολιτικής λύσης του προβλήματος. Ψηφίζω κατά και καλώ το δήμαρχο να δώσει ξεκάθαρα τη θέση του δήμου στο σοβαρό αυτό θέμα και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Το να επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια φοβάμαι ότι οι συνέπειες για το δήμο και τους κατοίκους της πόλης θα είναι καταστροφικές».Παράταση για ανάπλαση στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Ανω Πόλης Κυπαρισσίας» για τρεις μήνες. Η παράταση δόθηκε μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για λόγους άρτιας και ασφαλούς υλοποίησης του έργου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στους λόγους που μνημονεύονται είναι οι εξής: Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανω Πόλη. Η απόφαση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση των εργασιών. Το γεγονός ότι απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του αναδόχου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

προκειμένου να ολοκληρωθούν κρίσιμες συμβατικές εργασίες του έργου. Το από 17 Μαρτίου έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών λόγω της εύρεσης ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό έχει διαταχθεί η διακοπή όλων των εργασιών στο έργο έως την ολοκλήρωσή τους. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα αποτροπής κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τα οποία συνεχίζουν να επηρεάζουν τη στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.

Σε σχέση με την εισήγηση, μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης σημειώνοντας: «Οσον αφορά τον ΔΕΔΗΕ, δεν έχω αντίρρηση να δοθεί παράταση για τους λόγους που επικαλείται η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Οσον αφορά όμως την ΟΚΤΑΝΑ, με ποια εξουσιοδότηση νόμου η

Οικονομική Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει παράταση σε μια σύμβαση που είναι άκυρη; Αυτό είναι γνωστό από τις αρχές Απριλίου, όταν διαπιστώθηκε ότι η σύμβαση δεν υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο του νομού για έλεγχο νομιμότητας. “Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη” (Ν.4129/2013 άρθρο 36 παρ.4 και 3852/2010 άρθρο 278 παρ.4). Οφειλε ο δήμαρχος να είχε κινήσει τις διαδικασίες ακύρωσης της σύμβασης, όπως ορθά ενήργησε για το ταρτάν Φιλιατρών, αλλά και εκεί με καθυστέρηση και να επαναδημοπρατήσει το έργο. Θα είχαμε αποφύγει όλη την ταλαιπωρία, αν δεν είχατε απολέσει πολύτιμο χρόνο στην αναζήτηση πολιτικής λύσης του προβλήματος. Ψηφίζω κατά και καλώ το δήμαρχο να δώσει ξεκάθαρα τη θέση του δήμου στο σοβαρό αυτό θέμα και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Το να επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια φοβάμαι ότι οι συνέπειες για το δήμο και τους κατοίκους της πόλης θα είναι καταστροφικές».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο