Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εως 12 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εως 12 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων

[ad_1]

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εως 12 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων

Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Υπενθυμίζουμε ότι για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων η Περιφέρεια θα διαθέσει συνολικά 40 εκ. ευρώ.
Αναλυτικά η νέα τροποποίηση της Περιφέρειας, εκτός από παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, προβλέπει και τα εξής:
1) Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης της δράσης κατά 10.000.000 ευρώ (νέα συνολική δημόσια δαπάνη 40.000.000 ευρώ).
2) Προσθήκη πρόσθετων επιλέξιμων ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας).
3) Προσθήκη επιλεξιμότητας επιχειρήσεων που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
4) Προσθήκη ως επιλέξιμη μορφή επιχειρήσεων εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις, (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις