Περιφέρεια Πελοποννήσου: Παράταση σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεωνΜέχρι τις 23 Οκτωβρίου δόθηκε παράταση για υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ, “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Παράλληλα έγινε προσθήκη επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που αφορούν έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ενώ έγιναν βελτιώσεις σε σημεία της πρόσκλησης, με γνώμονα τη διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών και την απλοποίηση των διαδικασιών.
Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν: Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού. Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware). Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software). Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας. Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης). Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.
Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται από:
Την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο στέλεχος: Ιωάννα Λαμπροπούλου, τηλ: 2713601380, e-mail: ilampropoulou@mou.gr
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας – Γεωργία Πετσοπούλου, τηλ: 2721062200, e-mail: messinia@diaxeiristiki.gr

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο