Πολιτική συμφωνία για το πρόγραμμα “Η ΕΕ για την υγεία” (EU4Health) – Επιστήμη & Ζωή – Ειδήσεις

Πολιτική συμφωνία για το πρόγραμμα "Η ΕΕ για την υγεία" (EU4Health) - Επιστήμη & Ζωή - Ειδήσεις

[ad_1]

Το πρόγραμμα “Η ΕΕ για την υγεία” θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη κατά την μετά τη νόσο COVID-19 εποχή, βελτιώνοντας την υγεία του πληθυσμού της ΕΕ, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Θα συμβάλει επίσης στην κάλυψη των κενών που αποκάλυψε η κρίση COVID-19 και θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγείας της ΕΕ θα είναι ισχυρότερα, αν κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες απειλές κατά της υγείας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής εύρωστης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα “Η ΕΕ για την υγεία” είναι το τέταρτο και μεγαλύτερο από τα προγράμματα της ΕΕ για την υγεία, από τότε που εγκαινιάστηκαν τα προγράμματα αυτά, το 2003, και θα διαθέτει ειδικό προϋπολογισμό ύψους 5,1 δισ. ευρώ βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα “Η ΕΕ για την υγεία” αποσκοπεί στα εξής:

  • να γίνουν τα συστήματα υγείας πιο ανθεκτικά στην αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως η COVID-19, και να βελτιωθεί η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων·
  • να γίνει πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην περίθαλψη για τον καρκίνο, στη βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών, στη διαθεσιμότητα φαρμάκων και στην καινοτομία· και
  • να ενισχυθεί η ψηφιακή υγεία και η πρόληψη των νόσων.

Κατά τα πρώτα έτη υλοποίησης του προγράμματος, θα υπάρξει σαφής εστίαση στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, και ιδίως στην ετοιμότητα και την αντίδραση για την αντιμετώπιση πανδημιών.

Επιπλέον, θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν οι εργασίες της Επιτροπής για επείγουσες προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, π.χ. διάφορες επιτυχημένες πρωτοβουλίες όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες νόσους, η καταπολέμηση του καρκίνου, η μείωση του αριθμού των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά λοιμώξεων και η επιδίωξη διεθνούς συνεργασίας για τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις για την υγεία.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν τώρα επίσημα τα νομικά κείμενα. Μόλις εγκριθούν επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και το πρόγραμμα Next GenerationEU και ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, η Επιτροπή θα υποβάλει λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας για το 2021.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, όταν εγκριθεί, θα αποτελέσει, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία NextGenerationEU —προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για να δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της Ευρώπης—, τη μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2018) θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης κατά την μετά τη νόσο COVID-19 εποχή. Θα είναι μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα “Η ΕΕ για την υγεία” είναι η αντίδραση της ΕΕ στη νόσο COVID-19, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στο ιατρικό και το υγειονομικό προσωπικό, στους ασθενείς και στα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα “Η ΕΕ για την υγεία”, επενδύοντας 9,4 δισ. ευρώ, ποσό που το καθιστά το μεγαλύτερο από ποτέ πρόγραμμα για την υγεία σε χρηματικούς όρους, θα παράσχει χρηματοδότηση σε χώρες της ΕΕ, σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και σε ΜΚΟ. Αιτήσεις χρηματοδότησης θα μπορούν να υποβληθούν από το 2021.

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις