«Πράσινο φως» για Αστυνομικό Τμήμα στη Μόρια και επίδομα στην ΕΚΑΜ


Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο αφενός συνιστάται Αστυνομικό Τμήμα Μόριας στη Λέσβο κι αναδιοργανώνονται τα υπόλοιπα Α.Τ., αφετέρου στους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα) επαναχορηγείται το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών των 150 ευρώ.

Αναλυτικότερα, στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στα παλαιότερα Π.Δ. 7/2017 και 178/2014 που αφορούν την «αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», αλλά και την «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, συνιστάται Αστυνομικό Τμήμα Μόριας με έδρα την κοινότητα Μόριας, ενώ παράλληλα ανακατανέμονται οι έδρες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, ως εξής:

1. Ο αστυνομικός σταθμός Πολιχνίτου υπάγεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου.

2. Ο αστυνομικός σταθμός Μανταμάδου υπάγεται στον Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής.

3. Ο αστυνομικός σταθμός Ερεσού-Αντίσσης-Μήθυμνας υπάγεται στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.

Η εφαρμογή του επίμαχου νέου διατάγματος προκαλεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των κρατικών πιστώσεων ύψους των 209.744 ευρώ για το έτος 2020 και των 419.489 ευρώ για κάθε επόμενο έτος.

Η οικονομική επιβάρυνση θα προκληθεί λόγω της καταβολής του «μηνιαίου επιδόματος ειδικών συνθηκών (ΜΑΤ)» που προβλέπεται από το άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. 8002/1/520-γ΄/15.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ύψους 150 ευρώ μηνιαίως, σε 192 υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ, συνολικού ύψους 209.744 ευρώ για το έτος 2020 και 419.489 ευρώ για κάθε επόμενο έτος.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά το άρθρο 7 της εν λόγω κ.υ.α. «στο προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Αστυνομικών Επιχειρήσεων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών (ΜΑΤ), το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως».

Όπως αναφέρεται στην 122/2020 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τη διοίκηση η καταβολή του επιδόματος των 150 ευρώ μηνιαίως στο προσωπικό της ΕΚΑΜ είχε σταματήσει λόγω της διοικητικής υπαγωγής της μονάδας αυτής, από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (ΔΕΑΔ).

Τέλος, το ΣτΕ αναφέρει ότι είναι επιτρεπτή η συνέχιση της χορήγησης του επίμαχου επιδόματος των 150 ευρώ και στο προσωπικό της ΕΚΑΜ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο