Προσφορές για μηχανήματα έργων στο Δήμο ΤριφυλίαςΤην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών για την ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τριφυλίας», όπως αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή.

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετέχουν 3 εταιρείες, οι οποίες κατέθεσαν μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Έτσι η όλη διαδικασία προχωρά στο επόμενο στάδιο, που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 1.060.200 ευρώ με ΦΠΑ.
(Φωτογραφία αρχείου)

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο