Προχωρούν οι διαδικασίες για αγωγό βιολογικού Γαργαλιάνων



 

Να αναθέσει σε νομικό την αναγκαστική σύσταση δουλείας του αγωγού για τον βιολογικό καθαρισμό στους Γαργαλιάνους αποφάσισε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το έργο.

Στην εισήγησή της η αναπληρώτρια του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΤ Παναγιώτα Ψιλογαλάνη, σχετικά με την έγκριση πίστωσης και την ανάθεση σε νομικό σύμβουλο για τον βιολογικό Γαργαλιάνων, τόνισε:

«Το αίτημα αφορά την αναγκαστική σύσταση δουλείας του αγωγού για το βιολογικό καθαρισμό στους Γαργαλιάνους όπου απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή ορίζεται κατ’ άρθρο 212 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σε συνδυασμό με τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. Για την ολοκλήρωση της προδικασίας κρίνεται αναγκαία η συνεργασία του δικηγόρου με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΤ, οι οποίες οφείλουν να διενεργούν τα απαιτούμενα και τα δέοντα χωρίς καμία υπαίτια καθυστέρηση, προκειμένου να δύναται εν συνεχεία ο δικηγόρος να προχωρά τη διαδικασία. Πρόκειται για μία διαδικασία πολύπλοκη, η οποία αφορά σε ιδιαίτερα νομικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, λόγω της νομικής πολυπλοκότητας της υπόθεσης και της μεγάλης χρονικής διάρκειας για τη διεκπεραίωσή της που προϋποθέτει συνεχή και καθημερινή απασχόληση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ήτοι για την τήρηση της προδικασίας, την επικοινωνία με αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, την επιμέλεια για την κοινοποίηση της απόφασης αναγκαστικής σύστασης δουλείας, τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια είναι απαραίτητη, καθώς και για την κατάθεση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, τη σύνταξη παραγγελίας για επίδοση της αίτησης και κλήση για παράσταση στο Δικαστήριο σε κάθε έναν από τους καθώς η σύσταση δουλείας και παράσταση κατά την ορισθείσα δικάσιμο, τα έξοδα και η αμοιβή θα είναι για μία αναγκαστική σύσταση δουλείας και όχι για τυχόν συμπληρωματική. Σε περίπτωση δε που απαιτηθεί συμπληρωματική αναγκαστική σύσταση δουλείας, θα απαιτηθούν επιπλέον έξοδα και αμοιβή.

Στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω έργου, πέραν της αναγκαστικής σύστασης δουλείας του αγωγού, θα πρέπει να γίνει και απαλλοτρίωση στη συγκεκριμένη έκταση, συνεπώς θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία (προδικασία – δικαστική διαδικασία)».

Κ.Μπ.





Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο