Πρόστιμο της Περιφέρειας στο Δήμο Τριφυλίας 

Πρόστιμο 1.000 επέβαλε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στο Δήμο Τριφυλίας για περιβαλλοντική παράβαση που αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εισήγηση των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο των παλαιών σφαγείων Γαργαλιάνων υπήρχαν διασκορπισμένα απορρίμματα.

Στην απόφαση επισημαίνεται πως “τα ανωτέρω συνιστούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιπλέον αποτελούν παράβαση του άρθρου 10 της ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03”. Η αυτοψία των υπαλλήλων της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου 2019, δηλαδή κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Στο σκεπτικό της απόφασης καταγράφεται ότι σε έγγραφο του ΚΕΠΠΕ στις 4 Ιουνίου 2018, υπάρχει εισήγηση “για την επιβολή προστίμου στον Δήμο Τριφυλίας, γιατί διαπιστώθηκε να έχει πραγματοποιηθεί υπαίθρια εναπόθεση στερεών απορριμμάτων εντός αύλειου χώρου στα παλαιά σφαγεία Γαργαλιάνων”.

Η εισήγηση των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος για το πρόστιμο υποβλήθηκε στις 24 Ιουλίου, καθώς μεσολάβησαν οι προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και το υπόμνημα του Δήμου Τριφυλίας. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας “κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4042/2012”. Αναφέρεται ότι κατά της απόφασης “χωρεί προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας”.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο