Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος


Ποια έντυπα συνυποβάλλονται – Πότε λήγει η προθεσμία

Σε λειτουργία έχει τεθεί και πάλι η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Οι υπόχρεοι μπορούν μέσω της εφαρμογής να υποβάλλουν εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Επίσης, μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

Οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σχετικά Tags

φορολογική δήλωση ΑΑΔΕ

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο