Συνεδριάζει η Πολιτική Προστασία του Δήμου Οιχαλίας

Συνεδριάζει η Πολιτική Προστασία του Δήμου Οιχαλίας

[ad_1]

Συνεδριάζει η Πολιτική Προστασία του Δήμου Οιχαλίας

Το Συντονιστικό Τοπικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Οιχαλίας συγκαλείται σήμερα στις 11 το πρωί, με τηλεδιάσκεψη, με θέμα “Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετούς τρέχοντος έτους”.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της δημάρχου Παναγιώτας Γεωργακοπούλου, θα εξεταστούν θέματα σχετικά με: Το σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού. Τον προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης (π.χ. τον έλεγχο των ρεμάτων, τον καθαρισμό φρεατίων και αυλακιών για την ταχεία απορροή των υδάτων από το οδικό δίκτυο κλπ.). Την επισήμανση επικίνδυνων σημείων και περιοχών που πλήττονται συχνότερα. Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετούς και το συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας κλπ., καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις