Συστήνεται Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας (βίντεο) 

Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας συστήνει ο δήμος της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, με ιδρυτικά μέλη τον ίδιο και Νομικά του Πρόσωπα.

Η σύστασή της πρόκειται να εγκριθεί στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

Παρουσιάζοντας χθες τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης είπε ότι “η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και η διάχυση του πνεύματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι μέρος των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενός φαινομένου που εξελίσσεται ραγδαία και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη και της ζωής σε αυτόν. Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα και υιοθετώντας τις δεσμεύσεις του Συμφώνου για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”.

Παρατήρησε ότι θα είναι συνεταιριστική επιχείρηση, που αποβλέπει εκτός των άλλων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για: Την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Την προαγωγή της αειφορίας και της καινοτομίας στην παραγωγή ενέργειας. Την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας. Την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών.

Εξειδικεύοντας τις πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, στο Δήμο Καλαμάτας σχεδιάζονται τα εξής: Η απογραφή των εκπομπών αναφοράς ρύπων (CO2 κλπ.) στην έκταση του δήμου, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η οργάνωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των άλλων μέσων. Η σύνταξη μελέτης εκτίμησης κινδύνων, για δράσεις ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδιοκατανάλωση, αλλά και για τη στήριξη ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Πολιτικές για την προώθηση της χρήσης οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και της κατασκευής δικτύου φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων.

Πολιτικές για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Μπασακίδης ανέφερε ότι με δεδομένο ότι ο ενεργειακός τομέας της χώρας βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση και διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την ιδιοπαραγωγή και αυτοδιαχείριση της ενέργειας που επιτρέπει στο χρήστη να είναι και παραγωγός, προτείνεται η μεθοδική παρέμβαση για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της πόλης στις επιπτώσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, με πρώτο βήμα τη σύσταση της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής έρχεται σε συνέχεια της παρουσίας του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου στην 9η συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Ερντινγκ της Βαυαρίας, στη Γερμανία.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο