Τέσσερις θέσεις για μόνιμους στο Δήμο ΜεσσήνηςΤην πρόσληψη 4 ατόμων μονίμου προσωπικού για το 2021 ζητεί ο Δήμος Μεσσήνης με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απαντώντας σε έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών κι εγκρίνοντας τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δήμου για την επόμενη χρονιά, ζητούνται: 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1 ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών και 1 ΠΕ μηχανικών χωροταξίας και πολεοδομίας.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι “οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας, λόγω των διαρκών αποχωρήσεων υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.) και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, λόγω αναστολής μόνιμων προσλήψεων κατά την τελευταία δεκαετία (περίοδο εφαρμογής μνημονιακής πολιτικής στη δημόσια διοίκηση). Οι ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου έχουν αυξηθεί περαιτέρω με τη δημιουργία υπηρεσίας δόμησης (Πολεοδομία), αλλά και πρόσθετες αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από την κεντρική διοίκηση στο σύνολο των υπηρεσιών”.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο