Τα ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη των αιολικών πάρκων στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών


Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιοχή του Έβρου όπου 181 νοικοκυριά μοιράστηκαν πάνω από 600.000 ευρώ

Γίνεται απολύτως φανερή η διαπίστωση ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν προκαλούν μόνο μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά οφέλη καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή, αλλά επιφέρουν και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στους κατοίκους πλησίον των περιοχών που εγκαθίστανται τονώνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ξεκίνησε από το 2006, συνεχίστηκε τροποποιούμενη το 2011 και ολοκληρώθηκε θεσμικά το 2014, με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους 1% επί των εσόδων των επενδυτών από την πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια από αιολικά πάρκα, ως ανταποδοτικά οφέλη σε περιοχές που αυτά λειτουργούν. Το ειδικό αυτό τέλος πιστώνεται απευθείας στους λογαριασμούς ρεύματος πλήθους οικιακών καταναλωτών ανά την επικράτεια.

Σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι ήδη μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί προβλεπόμενα χρηματικά υπέρ των οικιακών καταναλωτών ρεύματος ως ανταποδοτικά οφέλη, οι οποίοι και έχουν εμφανίσει στους λογαριασμούς τους σημαντικότατες εκπτώσεις εξαιτίας αυτού του λόγου.

Πρόκειται για συνολικό ποσό της τάξης των 20 εκατ. € που καλύπτει αρχικά την περίοδο 2010-2014, ενώ αναμένεται να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για νέες καταβολές. Έτσι επωφελούνται με έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος τους περίπου 400.000 δικαιούχοι καταναλωτές που γειτνιάζουν με αιολικά πάρκα, όπου σε πολλές περιπτώσεις είδαν και μηδενικούς λογαριασμούς ρεύματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κάτοικοι της Αισύμης στην περιοχή του Έβρου όπου 181 οικιακές παροχές δηλαδή 181 νοικοκυριά μοιράστηκαν πάνω από 600.000 €, δηλαδή πάνω από 3.000 € ανά νοικοκυριό! Τα χρήματα αυτά είναι αναδρομικά και αφορούν την περίοδο 2010-2014, ενώ τα ποσά για την επόμενη χρονική περίοδο αναμένονται κατά πολύ μεγαλύτερα!

Στην εικόνα-παράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζεται αντίγραφο Λογαριασμού Ρεύματος οικιακού καταναλωτή ο οποίος ανήκει στους δικαιούχους έκπτωσης στο ηλεκτρικό του ρεύμα, λόγω της λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή του.

Λογαριασμός ρεύματος δικαιούχου έκπτωσης λόγω σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή του

Παράλληλα, και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνεχίζεται κανονικά η καταβολή στους Δήμους επιπρόσθετου ποσοστού περίπου 2% από τα έσοδα των αιολικών πάρκων, με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης. Το έσοδο αυτό των Δήμων προβλέπεται να χορηγείται για τουλάχιστον μια 20ετία, παρέχοντας τους τη δυνατότητα ώστε να εφαρμόσουν ουσιαστικές δράσεις που έχουν στο σχεδιασμό τους, προς όφελος των δημοτών τους.

Επί παραδείγματι και με βάση στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας έχουν αποδοθεί πάνω από 82 εκατ. € στην τοπική κοινωνία από τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην περιοχή. Μόνο από τη λειτουργία τους τα έργα αυτά αποδίδουν τοπικά 3,9 εκατ. € ανά έτος, χωρίς να υπολογίζονται οι άμεσες θέσεις εργασίας και άλλα έμμεσα οφέλη. Το ποσό αυτό αφορά αναπτυξιακά έργα, χορηγίες, τοπικές προμήθειες όπως και το ειδικό τέλος 3% που παρακρατείται υπέρ των δήμων και των πολιτών.

Τέλος, η ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιφέρει ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που μαστίζει γενικότερα τη Χώρα μας. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι οι επενδυτές επιλέγουν να απασχολούν τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας (συντήρηση αιολικού σταθμού, παρακολούθηση της λειτουργίας, φύλαξη) ντόπιο εργατικό δυναμικό, ενώ οι ίδιες εταιρείες επιλέγουν να συμβάλλονται με τοπικούς εργολάβους, που επίσης απασχολούν προσωπικό προερχόμενο από την εκάστοτε περιοχή, ως μια πάγια πολιτική θετικής προσέγγισης με την τοπική κοινωνία.

Είναι σαφές λοιπόν, ότι τα οφέλη των ΑΠΕ δεν έχουν μόνο θεωρητικό υπόβαθρο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά προσφέρουν και άμεση ικανοποίηση στους κατοίκους γειτνιαζόντων στα αιολικά πάρκα περιοχών, μέσω των προαναφερθέντων απτών οικονομικών οφελών.

Σχετικά Tags

ανεμογεννήτριες

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο