Τεχνικούς συμβούλους παίρνει ο Δήμος ΤριφυλίαςΓια την ανάθεση σε τεχνικούς συμβούλους, για την υποβοήθηση της Τεχνικής του Υπηρεσίας αλλά και για την υποστήριξη στην ολοκλήρωση προτάσεων για έργα του δήμου, καλείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ανάθεσης σε σύμβουλο της γενικής υπηρεσίας παροχής συμβουλών, σε θέματα σχεδιασμού υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας, για την ωρίμανση φακέλου σχετικά με την υποβολή πρότασης για το έργο «Ανάπλαση της πλατείας της Δ.Ε. Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας» και υποβολής αυτής στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έργων, δράσεων και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» (ΦΕΚ Β’ 1386/14-04-2020). Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ανάθεσης, χρονικής διάρκειας έξι μηνών, σε τεχνικό σύμβουλο της υποστήριξης-υποβοήθησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ανάθεσης σε σύμβουλο της παροχής υπηρεσιών γα την υποστήριξη της υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) – Μελέτη σκοπιμότητας του Δήμου Τριφυλίας».
Επίσης θα συζητηθούν: Η ακύρωση της σύμβασης και της εν γένει διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών». Ο καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών Προσώπων, Δ.Ε. Γαργαλιάνων 2020-2021». Ο καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών Προσώπων, Δ.Ε. Φιλιατρών 2020-2021». Η επικύρωση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Η έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών του έργου: «Αστικές αναπλάσεις ΔΕ Αετού», καθώς και χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσής του.
Και αυτή η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο